Fazilet – Feyzullah Çınar

Gel ey vaiz Ali’nin vasfın evvel Hüda’dan sor
Ali ta ibn Adem olmadan iptidadan sor (efendim)
Ali kimdir Veli kimdir bilem dersen bu esrarı
Anı hiç kimseden sorma, Muhammed Mustafa’dan sor

Ki yer gök su iken Cebrail’e rehber Ali oldur
Cihan halk olmadan evvel bu kevnin temeli oldur
Musa ile Tur dağında bin bir kelam hatmedendir
Dile Tur-i Sina’dan sor dilersen Lenteran’dan sor

Çıkıp kürsüye ey vaiz, Ali’den söyle bir pendi
Ali’nin hakkına gökten yere yüz dört ayet indi (efendim)
Kur’an da methin eyleyip vechin dedi
Dile Yasin u Tâhâ’dan sor, dilersen Hel Eta’dan sor

Be hey zahid-i harkuş, ne zannettin Ali’yi sen
Onun evladına kasteyleyen kişilerde mi müslüman
Ne çekmiştir o mazlumlar, o zalim darb-i Yezit’ten
Dile arz u semadan sor, dilersen Kerbelâ’dan sor

Ali’dir damad-ı Ahmet, Ali’dir Mustafa’ya yar
Odur evladını hak rahime kurban eden Haydar
Ali gibi etmemiştir cihanda hiç bir peygamber
Dile gel evliyadan sor, dilersen enbiyadan sor

Agâhi’yem, Alevî mezhebim şia Kızılbaş’ım
Şehidi Kerbelâ’nın firkatından akan yaşım
Hüseyn’in derdini hiç kimseden sorma be kardaşım
Dile Zeynep Aba’dan sor, dile Zeynel Ana’dan sor

1 Yorum bulunmaktadır

Yorum Yap