17+ Alevi Kadınlar “HAYIR” Dedi !

17+ Alevi Kadınlar yayınladıkları bildiriyle Anayasa referandumunda Hayır diyeceklerini açıkladı. Alevi kadınların yaşam ve inanç alanlarını daraltan, ötekileştiren değil, genişleten ve özgürleştiren yeni bir anayasaya ihtiyaçlarının olduğuna vurgu yapılan açıklamada demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü ve çoğulcu bir anayasanın temel ihtiyaç olduğu belirtildi.
[hr_invisible][hr_invisible]

17+ Alevi Kadınlar’ın Açıklamasının Tam Metni

Hayır diyoruz, çünkü;

Mevcut anayasanın 12 Eylül darbe anayasası olması nedeniyle bizler de yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğu fikrindeyiz.

Ancak darbeler anayasası arasına sıkıştırılmaya, sanki başka anayasa yapılamayacak tarzı tutumlara da karşıyız.

Demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü ve çoğulcu anayasa temel bir ihtiyaç. Bu ihtiyacın giderilmesi kadınların, inançların, emekçilerin, lgbti’lerin, sosyalistlerin, demokratların, Kürtlerin, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin, yerellerin söz sahibi olduğu, aceleye getirilmemiş, halkla konuşulmuş, katılımcı süreç işletilerek hazırlanan bir anayasanın sorunlarımıza çözüm olacağını düşünüyoruz.

Yapılması planlanan yeni anayasa böyle bir sürecin aksine adeta halktan kaçırılarak, hakkımız olan bilgilenme ve katılımcılık engellenerek, yoğun baskı ortamında alelacele yapılmaya çalışılıyor. En başta bunun için hayır diyoruz.

Bu anayasa tüm yetkileri tek bir kişide toplayarak mevcut anayasanın bile çok gerisine düşmekte. Bunu kabul etmiyoruz, demokratik, özgür, eşitlikçi bir anayasa istiyoruz; bunun için hayır diyoruz.

Bizler, kadına yönelik erkek şiddetinin üst seviyelerde olduğu, eğitim, çalışma gibi temel hakların gasp edildiği, adaletin yok edildiği hukuksuzlukların farkındayız. Erkeklerden ve erkeklikten, tek adam etkisinden uzak,erkekleştirilmiş hukuka son demek için hayır diyoruz.

Kadınların daha yaşanılır bir hayata sahibi olması için laiklik vazgeçilmez. Devletin dini olamaz. Devlet tüm inançların dışında ve eşit mesafede olabilir ancak.

Kadınların dini kurallarla denetlenerek dizayn edilmeye çalışıldığı, farklı yaşam biçimlerine müdahalenin arttığı şu süreçte kadınlar için pozitif ayrımcı politikaları sahiplenen, her açıdan kadınların kılık ve kıyafetlerine karışmayan, yepyeni ve kadınların ihtiyaçlarını önemseyen ve koruyan, özgürlükçü laik anayasa yapabileceğimiz için hayır diyoruz.

BizlerAlevi Kadınlar olarak;halihazırda yaşamlarımızı ve inancımızı Sünni İslam’ın cenderesinde tutan Anayasa’nın, devlet yönetiminde İslami, muhafazakar etkinin daha da arttığı bir Anayasa’yla değiştirilmesine hayır diyoruz.

Alevi kadınların yaşam ve inanç alanlarını daraltan, ötekileştiren değil, genişleten ve özgürleştiren yeni bir anayasaya ihtiyacımız var.

Anayasa toplumsal bir sözleşmedir. Kadınlar bu toplumsallığın tartışmasız en önemli unsurlarından biridir. Kadınların, kadın kurumlarının etkin görev alarak fikirleriyle şekillendirmedikleri anayasayıkabul etmiyoruz. Buradan çıksa çıksa “babayasa” çıkar. “Babayasalara” hayır diyoruz.

Mevcut anayasa ve şu anda AKP tarafından yangından mal kaçırırcasına yapılmaya çalışılan erkeklik anayasasına hayır diyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir