Abdal Musa / Birlik Cemi

Abdal Musa – Birlik Cemi

Abdal Musa;

Alevi toplumunun önde gelen erkan yol göstericilerindendir, dergâhı Antalya ilinin Elmalı ilçesine bağlı Tekke köyündedir. Alevi köylerinde yüzyıllardır uygulanan ve günümüzde kentlerdeki cem evlerine taşınan bir diğer gelenek de Abdal Musa Kurbanı / Cemi veya Birlik Kurbanı / Cemi olarak adlandırılmaktadır. Yılda bir kez kış aylarında cem ibadeti yapılmaktadır

Abdal Musa Cemi için köyün ileri gelenleri toplanır ve zamanını belirlerler. Bundan sonra bazı kişiler görevlendirilir. Bu kişilerin görevi Cem öncesi hazırlıkları yapmaktır. Bu hazırlıklar Cem zamanının topluma iletilmesi, gerekli para veya yiyeceklerin toplanması, kurban ve lokma hazırlıklarının yapılması şeklinde özetlenebilir. Bu tür ibadetlere maddi-manevi katılım bir Alevi için büyük önem taşıdığından herkes var gücüyle Abdal Musa Kurbanı’na katkıda bulunur.

Abdal Musa Cemi önceleri Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan akşam yapılırdı, bugün herkesin katılabileceği uygun bir zamanda yapılmakta. (Alevilikte ibadetin yeri zamanı şekli pek önemli değildir özden olması önemlidir) Kurbanlar kesilerek kazanlarda etli pilav pişirilir.

Lokma hazır olunca halk dağıtılır, yenmeye başlamadan önce sofracı

Elimde yoktur terazi herkes hakkına oldu mu razı ?

diye sorar.

Herkes Lokma Almışsa Dede Şu Duayı okur

Bismişah, Hak-Muhammed-YA Ali.. 
Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin.
Yiyenlere nur-u iman ola. Hastalar şifa bula.
Müminler şad ola. Münafıklar berbad ola.
Üçler, beşler, yediler.
Oniki İmamlar, Ondört Masum-ı Pak’ler, Onyedi Kemerbestler, Kırklar, Seksen bin Rum Erenleri, Doksan bin Horasan Pirleri, yüzbin Gaip erenleri, Hak-Muhammed-Ali, Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli, Abdal Musa Sultan kurbanlarımızı kabul eyleye.
Ziyan keder vermeye.
Dilde dileklerimizi, gönülde muratlarımızı ihsan eyleye.
Gerçeğe hü
Mümine ya Ali

Cem için getirilen çeşitli lokmalarla birlikte sırası geldiğinde topluma dağıtılır. Duadan önce destursuz lokma yiyenler meydana çağrılıp, örnek bir sonraki ceme kurban kesmesi veya derneğine, bir hayır kurumuna yardımda bulunması cezası verilir. (Bazıları yardımda bulunmak için bilinçli olarak lokma yer.) Dargınlar varsa barıştırılır, topluluğun sorunları da görüşülür.

Aleviler arasında, Abdal Musa Cemi yapıldığı zaman köyde her yönden bolluk olacağına, dileklerin kabul olacağına, bir felaket olmayacağına inanılır. Abdal Musa Cemi’nin bir diğer adı olan, Birlik Cemi onun toplumda birlik ve beraberliği sağlama işlevini de açıkça göstermektedir. Diğer Alevi ibadetlerinde de olduğu gibi bu ibadetin de sosyal işlevi bulunmaktadır. Sadece ibadet yapılmış olmakla kalmayıp, toplumun içinde var olan küçük-büyük sorunlar da bu sırada çözümlenmektedir. Bu durum o toplumun sağlıklı içyapısını koruma ve sürdürebilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bugün Alevilerin çoğunluğu kentlerde yaşadığından Abdal Musa Cem’leri, Cem evlerinde büyük kitlelerin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir