ABF Kadın Yönetim Kurulu “Tüm Kadınları Ortak Mücadeleye Çağırıyoruz.”

AKP’nin çocuk istismarcısını koruyan tasarısına tepkiler devam ediyor. Bir tepki de Alevi kadınlardan geldi. Alevi Bektaşi Federasyonu Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri Sevim Yalıncakoğlu,  Ayten Gülsever ve  Narin Karahan tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’de kadınların ve çocukların artık can güvenliği sorunu var. Yaratmaya çalıştığınız karanlığa da, sapık yasalarınıza da karşı çıkıyoruz! Elinizi çocuklarımızdan ve bedenimizden çekin” denildi.
[hr_invisible][hr_invisible]

ABF Kadın Yönetim Kurulu’nun Açıklamasının Tam Metni

TÜRKİYE’DE KADINLARIN ARTIK CAN GÜVENLİĞİ SORUNU VAR

- Ülkemizde Kadınların hak mücadelesi artık eşit haklar düzeyinde kalmamaktadır. Çünkü AKP Politikalarının bizi getirdiği nokta; kadınların ve çocukların can güvenliğinin elinden alınması noktasındadır.

- Pedofili, çocuk gelinler, tecavüz, taciz, şiddet normalleştirilip; yapanları ödüllendiren yasa ve uygulamalar hayata geçirilmektedir. Bugün öğreniyoruz ki; AKP hükümeti tecavüzcüleri kurtaracak ve çocuk tecavüzünün önünü açan yeni bir yasa hazırlığındadır. Bunlara toplumun henüz aklını yitirmemiş tüm kesimlerinin tepki göstermesi gerekir. Ama kadınlar için bıçağın kemiğe dayandığı son noktadır!

- Tüm bunların başka bir yönü de; bu yasa ve uygulamalar hayata geçirilirken, AKP hükümeti, saraya köle olmuş kurmaylar tarafından sürekli ve ısrarla İslamiyeti referans göstermektedirler!

- Biz Aleviler, “bu” Emevi İslam anlayışının; bizim yaşamımızı, can güvenliğimizi yüzyıllardır nasıl tehdit ettiğini yaşayarak gördük, yaşadık ve geleceğimizi de nasıl etkileyebileceğinin bilincindeyiz.

- Ve öncelikli olarak bize dayatılan bu inancı ve yaşama biçimini asla kabul etmeyeceğiz.

- Bugün Cumhuriyet yasaları ile yapıldığı aşikâr olan hesaplaşma, Alevilerin yüzlerce yıllık öngörüsünü bir kez daha doğru çıkarmıştır. Buradan amacımız haklılık çıkarmak değil, mücadele yöntemini ortaya koymaktır.

- Biz bu hesaplaşmanın kadın bedeni üzerinden yapılmasına karşı çıktığımız gibi; özgürlükler, eşit haklar açısından elde edilen kazanımlardan da taviz vermeyeceğiz.

- Kadın bedeni, kadının özgür iradesini, can güvenliğini ve çocukların beden dokunulmazlığını tehdit eden yaklaşımlar üzerinden üretilen erkek siyasetini kabul etmiyoruz!

- Yaratmaya çalıştığınız karanlığa da, sapık yasalarınıza da karşı çıkıyoruz! Elinizi çocuklarımızdan ve bedenimizden çekin!!

- Alevi kadınlar olarak, bu ülkede yaşayan tüm kadınları ortak mücadeleye çağırıyoruz. Kendi zihniyetlerinden başka her türlü yaşam alanına düşman olan bu karanlığı ancak ortak kadın mücadelesi ile yıkabiliriz. Can güvenliğimizi ve kendi özgür irademizi ipotekten kurtarana dek omuz omuza mücadele edeceğimize ikrar veriyoruz!

Alevi Bektaşi Federasyonu 
Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri

Sevim Yalıncakoğlu Ayten Gülsever Narin Karahan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir