AKP’nin Alevi paketinde Ne Var Ne Yok – Ali KENANOĞLU

AKP’nin 1 Kasım seçimi sonrası kurdukları Hükumetin programında da yer alan ve Alevilere yönelik yeni düzenlemeler içeren paketin tamamlandığı ve önümüzdeki günlerde Meclise sunulacağı yazılıp çizilmeye başlandı.
Basında çıkan haberlerden öğrendiklerimize göre Hükümetin “Alevi Paketi”nde yer alacağı iddia edilen başlıklar ve çözüm yolları şu şekilde öngörülmekte;
Cemevleri sorunu; “ İmar Kanunu, Belediye Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda değişiklikler yapılacak. Bu yolla öncelikle çeşitli kentlerde yapılmış, İmar Kanunu’na aykırılık nedeniyle yıkılma riski altında kalan, bina ruhsatı alamayan cemevleri koruma altına alınacak. Cemevleri, Diyanet bünyesindeki camiler gibi elektrik ve su ücreti ödemekten de kurtulacak. Hizmetleri bundan sonra ücretsiz alabilecek. “
Din Dersleri; “ Okullarda Alevilik “Ehlibeyt Yolu” gibi bir isimlendirmeyle okutulabileceği, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın idari tasarrufunun yeterli olacağı kaydediliyor. Bu derste Alevi inancı, inanç önderlerinin okutulması planlanıyor. Dersin seçmeli olacağı belirtiliyor. Bu dersi seçen çocukların zorunlu din dersin muaf olup olamayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı”
Dedeler konusu; “Hükumet bünyesinde bir “sertifika kurulu” oluşturulacak. Bu kurul, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıkların bünyesindeki masalar ve alt birimlerin temsilcileriyle, uzmanlar ve Alevi temsilcilerinden oluşacak, bir anlamda “sertifikasyon kurulu” niteliğinde çalışacak. Böylece nerenin cemevi olduğu, kimin Alevi dedesi sayıldığı gibi konularda ortak bir görüş oluşturulması, daha sonra da kurulun lağvedilmesi hedefleniyor. ”
AKP’nin iktidara geldiğinden bu tarafa Alevi meselesinde bir iğne boyu yol almadığını – alamadığını görmekle birlikte, bu yolun Alevilerin lehinde bir yol olmayacağını da bilmekteyiz.
Bu pakette yer alan sorunlara baktığımızda; Alevilerin ibadet ettiği mekan olan cemevlerine ibadethane statüsünün verilmediğini, ısrarla cemevlerini ibadethane olarak kabul edilmediğini yine görmekteyiz. Bunun yerine hiçbir statü tanımaksızın cemevlerinin yaşadığı fiili sorunları tali yasalardaki düzenlemelerle çözüleceği öngörülmektedir.
Bana göre Hükümetin Aleviler için yapacağı en hayırlı iş bu olacaktır. Çünkü AKP Hükümeti’nin cemevlerine el atması bütün seçeneklerin en tehlikeli olanıdır. Böylelikle cemevlerinin özgünlüğü korunacak ama imar kanunundaki engeller aşılıp, ibadethane diye ayrılan arsalara cemevi yapılabilecek. (Öngörülen bu şekilde gerçekleşirse)
Diğer taraftan da cemevlerini bir resmi kuruma, kuruluşa bağlamadan elektrik ve su gibi giderleri diğer ibadethanelerde olduğu gibi karşılanmış olacaktır. Bu da olumludur.
Alevilerce itiraz edilen, mevcut Din Derslerinin yerini koruyacağı, Alevi çocuklarının da bu derslerden halen dahi muaf tutulmayacağını görüyoruz. Bilinmedik bir Ehlibeyt yolu derslerinin ise Aleviler açısından her daim kaygıyla karşılandığını da bilmemiz gerekmektedir. Bu duruma Alevilerin itirazı devam edecektir. Çünkü Alevilerin sorunu asimilasyon derslerine son verilmesidir. Açılan davaların nedeni budur. Sünni asimilasyon dersi olan Zorunlu Din Derslerine Alevi çocukları girmeye devam ettiği sürece itirazımız devam edecektir. Bunun yerine konacak ehlibeyt dersi asimilasyonu ortadan kaldırmayacağı gibi bilemediğimiz bir içerik bizi daha kötü bir asimilasyonla karşı karşıya kalacağımızı da gösterebilir. Endişeliyiz.
Sertifika kurulu tümden reddedilmesi gereken bir kuruldur ve son derece tehlikelidir. Tümüyle Alevilerin iç hukukuna, inancının hiyerarşisine, inancının iç işleyişine müdahale anlamına gelmektedir.
Kimin Dede olup olmayacağını belirlemek hiçbir kurulun haddine değildir. Yolumuz bunu kendi belirlediği kurallar bütünüyle işletmektedir. Kimse kendisini Alevilerin piri, mürşidi, üst makamı olarak göremez. Bu, bırakın başkalarını, hiçbir Alevinin dahi haddine değildir.
Aşk ile…


www.evrensel.net | Ali KENANOĞLU

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir