“Alevi İnancı Kuşatma Altına Alınmıştır”

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Alevi Toplumunun Sorunları ve Çözüm Önerileri başlıklı raporunu açıkladı. HDP’nin Alevi vekillerinden Doğan, “Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan beri Alevi toplumu bir inanç ve öğreti sorunu ile karşı karşıyadır. İnanç ve öğretileri yok sayılmış, kabul edilmemiş ve buna karşı da asimilasyon kurumları geliştirilmiştir” dedi. Doğan, raporun, siyasi parti grup başkanvekilleri ile devletin tüm kademelerine iletildiğini kaydetti.

 

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, partisinin milletvekilleriyle TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Alevi Toplumunun İnanç ve Öğretilerinden Dolayı Karşılaştıkları Sorunlar, Eşit Yurttaşlık Talepleri ve Çözüm Önerileri” adlı bir rapor hazırladığını belirtti.

Rapora ilişkin bilgi veren Doğan, Alevi öğretisi ve inancının karşılaştığı sorunların hukuk ve inanç boyutu ile araştırıldığını, kaynak olarak Alevi toplumunun örgütlendiği tüm alanlardan veriler ile akademik çalışma ve raporlardan yararlanıldığını kaydetti.

Doğan, “Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan beri Alevi toplumu bir inanç ve öğreti sorunu ile karşı karşıyadır. İnanç ve öğretileri yok sayılmış, kabul edilmemiş ve buna karşı da asimilasyon kurumları geliştirilmiştir. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Alevi inancı ve öğretisi büyük bir kuşatma altına alınmıştır.” diye konuştu.

Müslüm Doğan, rapordaki ana temanın, teoloji tartışmalarına girmeden Alevilerin sorunlarının tespiti, özgün inancın ve öğretinin ileri kuşaklara aktarılması ile devlet nezdinde Alevi inancı ve sorunlarının kabulünün” maddeler halinde sıralanması olduğunu ifade etti.

[hr_invisible][hr_invisible]

SORUNLAR MADDELER HALİNDE SIRALANDI

Raporun, siyasi parti grup başkanvekilleri ile devletin tüm kademelerine iletildiğini anlatan Doğan, Alevilerin taleplerini ve sorunlarını şöyle sıraladı:

“Alevi inancının tanınması,

-Alevilerin inancında devlet müdahalesinin ortandan kaldırılması,

-Zorunlu din derslerinin kaldırılması,

-Kapatılmaya çalışılan derneklere ilişkin çabaların ortadan kaldırılması,

-Cemevlerinin yasal olarak tanınması,

-Cemevlerinin camilerin yararlandığı desteklerden faydalanması, cami ve personelinin masraflarına Alevilerin de katlanmak zorunda bırakılmalarına son verilmesi,

-Anne ve babanın çocuğu için tercih ettiği dini eğitimi verdirememesi, Alevilik inancı hakkında dini okul açamamaları, Devletin dini alanlardaki tekelini Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla koruyup kullanması, Alevi kimliğiyle bilinen devlet memurları ya da çalışanların çektikleri sıkıntılar, Alevi inançlı yurttaşlara kamunun her alanında ve her kademesinde hiçbir şekilde görev verilmemesi ya da seçilememesi bir sorundur. Hiçbir Alevi Vali şu anda sözkonusu değildir. Kaymakam bile yok, il emniyet müdürleri yok. Cemevleri, tekkeler, Bektaşi dergahlarının masrafları, restorasyonu ve benzeri işler için bütçeden pay ayrılması ve düzenli, denetimli olarak verilmesi.

-Avrupa Birliği (AB) 2013 İlerleme raporunda vurgulandığı gibi Alevi inancındaki yurttaşlara kamunun her alanında hiç bir şekilde görev verilmemesi ya da seçilemesi meselesi de ayrıca yer almıştır. Türkiye AİHM’nin kararlarına uymamaktadır. AİHM’nin iki önemli kararı vardır. Biri, zorunlu din derslerine ve cemevlerinin hukuki statüsüne ilişkindir. AİHM “Cemevleri bir ibadethanedir. Bu devlet tarafından tanınması gerekmektedir. Din dersinin de zorunlu olarak verilmesi insan haklarına, hukukuna aykırı olur. Bu devlet tarafından tanınması gerekmektedir.

-Cemevleri, tekkeler, Bektaşi dergahlarının masrafları, restorasyon vb. işler için bütçeden pay ayrılması ve düzenli olarak verilmesi. 634 Alevi dergahının Alevilere devredilmesini istiyor Aleviler. Bunu bir sorun olarak görüyorlar.

-Hacıbektaş Veli Alevi Bektaşi dünyasının bir serçeşmesi olarak değerlendirmekte. Bu serçeşmenin de Alevi derneklerine veya ocaklarına verilmesi gerekmektedir. Müze statüsünden çıkartılarak, dergah statüsüne alınmasını talep etmektedirler.”

Doğan, hazırladığı raporun, siyasi parti grup başkanvekilleri ile devletin tüm kademelerine iletildiğini söyledi.


PİRHA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir