Alevi Kültür Dernekleri’inden Yamanlar Cemevi Derneğine Destek

İzmir‘in Bayraklı Belediyesi tarafından zamanından Yamanlar Cemevi olarak bilinen Alevi Kültür Dernekleri Karşıyaka Şubesine ait düğün salonunu yıkılma kararı ve sonrasında yaşanan olaylara bir tepkide Alevi Kültür Dernekleri’nden geldi.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir tarafından kaleme alınan yazılı açıklamada “söz konusu düğün salonunun üyelerine sosyal destek hizmeti veren bir işlevi bulunmaktadır” ifadesine yer verirken “yıkımın haber verilmeden hukuksuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir” vurgusu yapıldı.

Ayrıca Bakınız; Cemevine Ait Düğün Salonu Krizi Devam Ediyor
Ayrıca Bakınız; Bayraklı Belediyesi Cemevi’ne Ait Tesissi Yıktı

Yıkım esnasında zabıta ve polislerin, dernek yöneticilerine ve mahalle sakinlerine sert bir şekilde saldırdığı ifade edilerek, “Halkın yoğun tepki göstermesi ve toplanması üzerine belediye yıkım ekipleri yıkımı yarıda bırakarak alanı terk etmiştir. Bu yıkım anlayışını ortaya koyan ve sergileyen zihniyeti kınıyor, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın bu tutumunu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz” denildi.
[hr_invisible][hr_invisible]

Alevi Kültür Dernekleri Basın Açıklamasının Tam Metnini

BASINA VE KAMUOYUNA


18/11/2016 tarihinde İzmir Bayraklı ilçe sınırları içinde kalan, Alevi Kültür Dernekleri Yamanlar cem evimizin düğün salonu ile ilgili yaşanan durum kamuoyu tarafından bilinmektedir.
 
Söz konusu olan düğün salonu, daha önce de kamuoyu ile paylaştığımız gibi, üyelerimize sosyal destek hizmeti veren bir işlev görmektedir. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, şubemızın kullandığı candost düğün salonunu yıkmak için çevik kuvvet gücü eşliğinde, zabıta , yıkım ekipleri ile tomalarla kepçelerle, biz alevi toplumu açısından manidar olan yine günlerden Cuma günü saat 12;00 de yıkmaya gelmiştir. 

Bu yıkıma gelirken hiçbir haber vermeden gizlice gelme planı içinde iken, bir şekli ile son anda aldığımız yıkım haberi üzerine, başta Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin GÖRER ile şubemizin başkanı ve yönetici arkadaşlarımız düğün salonunun önünde hazır bulunup, yapılmak istenilen yıkımı durdurmak için yıkım amirini ikna etmeye çalışmışlardır. Bu çabalar devam ederken, haberin duyulması üzerine, kısa sürede toplanan üyelerimiz, sivil toplum kuruluşları, Alevi kurumları, duyarlı canlarımız mahalle sakinleri halkımız yıkımı yapılmak istenilen cem evimizin düğün salonunun önünde toplanmıştır. Kurum temsilcilerimizin ikna etme çabaları sonuç vermemiştir. Bu çabalar sürerken, yıkım amiri ve zabıta amiri şiddete yeltenerek, polisten şiddetle müdahale istemişlerdir. Bu durumdan sonra, toplanan halkımız üzerine tazikli su ve gaz kullanılmaya başlatılmış özelikle belediye zabitalari tarafında darp edilerek ve tartaklanan genel başkan yardımcımız Hüseyin Görer, şube Sekreterimiz Ali Babacanoğlu ile bazı üyelerimiz yaralanmış ve hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştir. Bir tarafta düğün salonun çevre duvarlarında başlayarak yıkımı gerçekleştirirken, halkın yoğun bir şekilde tepki göstermesi ve toplanması üzerine, belediye yıkım ekipleri yıkımı yarıda bırakarak alanı terk etmişlerdir. 

Bu yıkım anlayışının ortaya koyan ve sergileyen zihniyetti kınıyor, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın bu hasmane tutumunu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

Alevi Kültür Dernekleri olarak bizler, gerek genel merkez düzeyinde, gerek şubemiz düzeyinde, söz konusu şubemizin sosyal faaliyet alanı olarak kullanılan bu düğün salonunun kaçak olduğu ve bu nedenle yıkmak istediklerini her seferinde belirten Bayraklı belediye başkanı Hasan Karabağ'ın bu tutumundan vazgeçmesi için gerek kendisi ile iletişim kurarak sorunu çözmek isteğimiz ve yine bağlı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin nezdinde ilçe il ve genel merkez düzeylerinde yaptığımız bütün girişimlerimiz sonuçsuz kalmıştır. Bizler bu süreç içinde kurumsal düzeyde Sayın belediye başkanının bu uzlaşmaz ve anlaşılmaz tavrında vazgeçmesi için istem ve taleplerimizi basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştık

Geldiğimiz süreç itibariyle

Sayın belediye başkanının bu düşmanvari yaklaşımının tek bir şekilde ifade edebiliriz Alevi toplumuna karşı içindeki kin ve nefretin dışa vurumudur. Tarih bu tarz anlayışların örnekleriyle doludur. Bize göre bu tavrın sahibi sayın belediye başkanı, Karacaahmet dergahina polis eşliğinde dozerlerle dayanan anlayışla aynı noktadadır. Belediye başkanın bu pervasızca yaklaşımı , tarihsel olarak, zorbacı, talancı, iftiraci, halkların inançların farklılıkların düşmanı emevice bir zihniyetin tamda ifadesidir. Bu anlayış sahipleri şunu iyi bilmelidirler ki, bizler tarih süzgeci için de bu anlayışa karşı nasıl mücadele ettiysek, bu gün de aynı noktadayız. Kültürümüze, inancımıza, değerlerimize, kurumlarımıza, yaşam alanlarımıza, karşı, yapılacak her türlü girişime karşı hak ve hukuk boyutunda sözümüz olacaktır. 

Yasaların kendisine verdiği yetkiye dayanarak yapmış olduğu bir işlem olduğunu kamuoyu ile paylaşırken kendisine şunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz söz konusu belediye başkanlığı yaptığı ilçenin yüzde 70'in üzerinde kaçak yapı olduğunu ve yine belediyenin işletmiş olduğu onlarca işletmenin kaçak olduğunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, söz konusu yapının, kendisinin de açılışında hazır bulunduğu, dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak tarafından yapılarak kurumumuza tahsis edilmiştir. Her seferinde kaçak olduğu için yıkarım söylemi kendini aklama çabasından başka bir şey değildir. Eğer kaçak yapılar için, yasalar işlenecek ise o zaman Bayraklı'nın kaçak olan yüzde 70'ini ve belediye olarak kendi işletmiş olduğu kaçak işletmelerine de yapmalıdır. Ama şunu çok net biliyoruz ki, sayın belediye başkanı bu tavrı sergilerken, sorun gerçekten de yasaların kendi önüne koyduğu gerekçeye dayalı bir girişim olmadığını, bunu bir anlayış ve zihniyet sorunu olduğunu açık bir şekilde ifade etmek istiyoruz . Yasaların nasıl işlediğini bizler bilecek kadar bilgi ve birikime sahibiz. Bu ülkede bizlerin hukukun üstünlüğünü savunan ve yasalara bağlılığımızı bütün Türkiye kamuoyu iyi bilmektedir. Sayın belediye başkanı ve avukatlığını yapanların kamuoyu yanıltma beyanatlarinda vaz geçmelerini, bilgi kirliliği ile bir algı oluşturmak istediklerini, kamuoyun bilgisine sunuyor ve bu tutumlarını şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. 

Bizler, bu ülkenin eşit Yurttaşlık temelinde mücadelesini veren, barışçıl Dilli yaşamın her noktasında savunan, insanın merkezine alan, 72 milleti bir göz bir nazarla bakan, paylaşımcı ve ortaklaşa yaşamı savunan bir inanç ve kültür değerine sahip olan Aleviler olarak, belediye başkanının toplumumuza karşı almış olduğu bu hasmane tutumunu kamuoyu vicdanına bırakıyoruz. Toplumumuza, değerlerimize karşı bu hınzırca anlayışlar hep mahkûm olduğunu bilinmelidir. Bayraklı yerelinde ikamet eden 70 bini Geçkin Alevi potansiyelinin koşulsuz oy verip Belediye Başkanı yaptığı Sayın Hasan Karabağ, bugün kendisini o koltuğa Taşıyan halka karşı şiddeti kullanmak kendinden bir hak olarak görürken, Elbet ki günü geldiğinde kendisini o koltuğa Taşıyan Bu halk, verecek cevabı olacaktır. Sayın Karabağ'ın şunu bilmesini isteriz ki bizler tarihler boyunca zalimin zulmüne karşı direnen Bir geleneğin sahibiyiz.

Gelinen nokta itibariyle kurumsal olarak tasvip etmediğimiz bir noktadır. Polis ve zabıta eşliğinde duvarları yıkılan ve kırılan camları toplanan halkımız aynı akşam imece usulü ile sahiplenmiş, yeniden onarımı yapıp ve sosyal yaşam alanı olan düğün salonunun işler hale getirerek yaşam alanına sahiplenerek "sen yıkarsın, biz yaparız" söylemi ile gerekli olan ilk cevabı vermiştir. Alevi Kültür dernekler olarak, olayın gerçekleştiği günden bu güne, kurumumuza gelip destekleri ortaya koyan başta sivil toplum örgütleri, dernekler, alevi kurumları, basın emekçilerini, siyasi parti temsilcilerini, duyarlı yurttaşlarımızı, dost ve mûsahip canlarımızın halkımızın bu dayanışmacı ruhunu Alevi Kültür dernekleri ailesi olarak, Hüseyin'ce dik duruşu selamlıyoruz .

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ GENEL MERKEZİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir