Alevi Sempozyumu Düzenleyen Akademisyene Baskı! | Eskişehir

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, açığa alındığı için görev başında olmayan Yrd. Doç. Dr. Uğur Kara‘ya, soruşturma açtı haber verilmeden ve savunması alınmadan “görev başında amire saygısızlık” cezası verdi. Aynı zamanda barış bildirisine imza atan bir akademisyen olan Uğur Kara, Rektörlüğün engellediği Alevi sempozyumu nedeniyle son bir yıldır kendisine yönelik psikolojik baskı kurulduğunu belirterek kendisine tebligat yapılmadığı için “kime ne yaparak saygısızlık ettiğine dair en ufak fikrinin olmadığını” söyledi.
[hr_invisible][hr_invisible]

Sadece Ceza Bildirildi

Kara’ya gönderilern tebligatta “Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etme suçlamasıyla aylıktan sekizde bir oranında kesinti cezası verildiği” belirtildi. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen tebligatta cezanın Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-e. maddesine göre verildiği belirtildi. Maddede öngörülen maaşın 30’da 1’i ile 8’de 1’i arasında bir ceza öngörülürken Kara’ya üst sınırdan cezanın uygulanması da dikkat çekti. Ancak tebligatta cezanın hangi fiil nedeniyle verildiği belirtilmedi.
[hr_invisible][hr_invisible]

Görev Başında Değilken…

Yrd. Doç. Dr. Kara ise kendisinin bu soruşturmadan haberi olmadığını belirterek “Soruşturma bana tebliğ edilmiş değil ve dolayısıyla soruşturma ve verilen ceza benim savunmam alınmaksızın gerçekleşmiş bulunuyor ki, bu ağır bir hukuki sakatlık anlamına geliyor. Kime ne yaparak saygısızlık ettiğime dair en ufak bir fikrim yok. İdare bir anlamda ‘kendin pişir kendin ye’ usulünü uygulamış. Soruşturma açıyor ve benim savunmamı almadan ceza veriyor” dedi. Kara, 5 Ağustos 2016 tarihinden bu yana açığa alındığını, yani görevinden uzaklaştırıldığını da belirterek “Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin açıkça hukuka aykırı bularak yürütülmesinin durdurulmasına hükmettiği bu işlem nedeniyle o tarihte görev başında değildim. Görevinden uzaklaştırılmış bulunan ve dolayısıyla hukuken ve fiilen görevinin başında olmayan birinin görevi sırasında amirine sözle saygısızlık etme fiilini işleyebilmesi fizik yasalarına aykırı bir durum” dedi. Cezanın üst sınırdan uygulandığına da dikkat çeken Kara şunları
söyledi:
[hr_invisible][hr_invisible]

Alevi sempozyumundan beri

“Görevden uzaklaştırma işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talepleri ile açtığım davanın idareye tebliğ edilmesinden sonra böyle bir soruşturmaya girişildiğini tahmin ediyorum. Ben hem Barış Bildirisi imzacısıyım, hem de Mayıs 2015’te Anadolu Üniversitesi’nde düzenlemek istediğim, ama rektörlük tarafından reddedilen, ama bu redde rağmen kitle örgütlerinin desteğiyle Eskişehir şehir merkezinde düzenlediğimiz ‘İnsan Hakları Bağlamında Aleviler’ başlıklı sempozyumdan beridir idarenin sürekli farklı muamelesine maruz kalmış biriyim. Bu sempozyumun düzenlendiği Mayıs 2015’ten sonra şehir dışı sınav görevi hiç verilmedi. Bilimsel bir sempozyum için Kuzey Kıbrıs’a gitmek için yaptığım izin başvurusu hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildi” dedi.

Kara hakkında Barış Bildirisi imzacısı olduğu için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 18 Ocak 2016’da soruşturma başlatılmış, 5 Ağustos’ta görevden uzaklaştırılmıştı. Kara’nın bu işleme karşı açtığı davada Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 3 Kasım 2016’da yürütmeyi durdurma kararı vermişti.


Cumhuriyet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir