Alevilerden Müfredat Talebi

Cem Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak olan yeni din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredatı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Önceki müfredatlarda, Alevilere yönelik ayrıştırıcı ve dışlayıcı ifadelerin yer aldığı belirtilen toplantıda, Alevi ibadet ve dualarının da Sünni ibadetleri gibi müfredatta yer alması gerektiği belirtildi.

Cem Vakfı Başkanı Erdoğan Döner yaptığı açıklamada, Alevilerin inanç problemlerini içeren 3 davanın AİHM’ye taşındığını belirtti. Türkiye’deki uygulamaların AİHM sözleşmelerindeki eğitim hakkı maddelerini ihlal ettiğine değinen Döner, sözlerini şöyle sürdürdü.
[hr_invisible][hr_invisible]

AİHM Kararları

AİHM, davacıların taleplerini dikkate alarak, dersin çoğulcu bir şekilde düzenlenmesi ve seçmeli olması şeklinde karar almıştır. MEB bir süre önce yeni müfredat çalışması yaptığını duyurup, tüm yurttaşlardan görüş belirtmelerini istedi. Biz de Cem Vakfı olarak da kendi taslak öğretim programımızı ve örnek metinleri hazırladık. Bu metinleri bugün (dün) MEB’e göndereceğiz. AİHM kararlarına göre devlet Alevilere ayrımcılık yapmaktadır. Alevilerin inançlarını gelecek kuşaklara aktarmaları için devlet bütçesinden pay ayrılmalıdır. Cem evleri ibadethane statüsünde olmalıdır.

İlahiyatçı Cemil Kılıç da 4. sınıftan 12. sınıfa kadar her sınıf seviyesinde hangi konuların yer alması ve nasıl bir dille ifade edilmesi gerektiğine yönelik önerilerini MEB’e göndereceklerini söyledi. AİHM’nin kararına değinen Kılıç bu dersin Türkiye’deki inanç zenginliğini yansıtmadığını ve Sünni merkezli bir içeriğe sahip olduğunu söyledi. Önceki müfredatlarda Alevilikle ilgili bilgilerin yeterli olmadığını da sözlerine ekleyen Kılıç, bu bilgilerin terminolojisinin de sıkıntılı olduğunu, Sünnilikle ilgili bir ibadetin farz, Alevi ibadetinin ise gelenek olarak adlandırılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Avukat Ulaş Çam ise AİHM’nin aldığı kararın ihlal edilmeye devam ettiğini, Avrupa Konseyi’nin bunun durdurulmasını talep ettiğini söyleyerek, Türkiye’nin konseydeki söz hakkının elinden alınabileceğine dikkat çekti. Sürecin Avrupa Konseyi’nden ihraca kadar varabileceğini söyleyen Çam, anayasada yazılı olan laiklik ilkesini hayata geçirme amacında olduklarını da sözlerine ekledi.
[hr_invisible][hr_invisible]

Taleplerimiz Yer Alsın

Alevi İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan da Alevilikle ilgili taleplerin müfredatta mutlaka yer alması gerektiğini, Alevi din önderlerini yetiştirecek çağdaş eğitim kurumlarına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Diyanet İşleri Başkanı’na da seslenen Doğan, “140 bin kişilik kadrosuyla Diyanet bugüne kadar hangi Cuma vaazında Sünni ve Aleviliğin birlik içinde olması yönünde bir söylem kullanmıştır?” diye sordu.
[hr_invisible][hr_invisible]

Alevilerin Müfredat Önerileri

* Bismillah kelimesiyle birlikte Gülbeng okunmadan önce söylenen Bismişah kelimesinin öğretilmesi.

* Örnek dualara, Alevilerin sabah, akşam, sofra duası gibi dualarının da “Alevi duaları” başlığıyla eklenmesi.

* Sünni inancıyla Alevi inancının ayrı üniteler olarak değil, birleştirici şekilde aynı ünite içinde yer alması.

* Namaz anlatıldıktan sonra Cem ibadetinin de anlatılması.

* Ramazan orucuyla birlikte Muharrem Orucunun anlatılması. Her ikisinin de o inanç grubu için farz olduğunun belirtilmesi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir