Alevilerden “Temsilciler Meclisi”

Aleviler, 10 bölgede yapılacak toplantılar ile her bölgeden 10 temsilci dedenin yer alacağı 100 kişilik bir Meclis oluşturacak. Bunun için bölge toplantıları başladı. Çorlu’da yapılan ilk toplantının ardından İstanbul’da bir araya gelen Alevi temsilcileri Ankara, Malatya, Eskişehir ve Kayseri’de de toplantılarına devam edecek.

Yurt gazetesinden Süleyman Kılıç’ın haberine göre, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Türkiye genelinde dedelerden oluşan bir ‘Temsilciler Meclisi’ kurulacağını söyledi. Döner, 10 bölgede yapılacak toplantılar sonunda her bölgeden 10 temsilci Dede ile 100 kişilik bir meclis oluşturulacağını, bu Meclis’in Alevilere dini konularda görüş açıklayacağını bildirdi. İstanbul’daki toplantıda 26 Nisan 2016 günü AİHM’nin Alevilerle ilgili aldığı kararın 4 maddelik özeti tekrar vurgulandı. Bunlar, “Alevi İslam inancının yerine getirilmesi ile ilgili hizmetlerin kamu hizmeti olarak sunulması”, “Alevilerin ibadet yeri olan Cemevleri’ne ibadethane statüsünün verilmesi”, “Alevi inanç önderlerinin kamu görevlisi olarak istihdam edilmesi”, “Alevi yurttaşların İslam inançlarını gelecek kuşaklara aktarabilmesi için (DedeBaba) İnanç Önderleri yetiştirmek üzere okullar açılması” ve “diğer inanç hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için genel bütçeden her yıl pay ayrılması” şeklinde sıralanıyor.


DUVAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir