Alevileri Sümerlere Dayatmak | Ozan Gökkaya

Merhaba sevgili canlar.

Konumuz Başlığınca Anlaşıldığı gibi aleviliğin Sümerlere dayatılma konusudur.
Kabul etmek gerekirse son 100 yıl öncesine kadar Sümerlerin varlığından bile habersizdiler. Yapılan araştırma ve kazı sonuçlarının getirdiği bilgiler doğrultusunda Sümerlerin ne kadar akıllı ve çalışkan oldukları eğitime, bilime ve dine ne kadar bağlı oldukları gün yüzüne çıkmıştır.
Binlerce tablet ve silindirler arasında verilen bilgiler yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda gayet açık ve nettir.
[hr_invisible][hr_invisible]

Gelelim konumuza “aleviliği Sümerlere dayandırmak ne kadar doğru ?”

Sevgili canlar ; Sümerler ne kadar bilime önem vermişlerse de inançlarına daha çok önem vermişlerdir.
Çok tanrılı mitolojik bir inanca sahip Sümerlerin 4 büyük tanrıları ve bunlardan hariç yüzlerce inandıkları tanrıları bulunmaktadırlar.
Her krallığın kendi tanrısı bulunmaktadır.
Alevilerin dayandırdıkları krallık ise Kral Gudea, mö:2144-2124 yılları arasında yaşayan bir rahip kraldır. Kayınbabasının adı Ur-Bau’ydu. Ur-Bau, Lagaş’ta yeni bir hanedanın kurucusu idi. “Ur-Bau’nun Gudea, Urgar ve Namhani (Nammahni olarak da yazılır) adlarında, hepsi de Lagaş ensi’si olan üç damadı vardı.”

Gudea bir insandı, bir kraldı. Gudea‘yı oğlu Ur-Ningirsu ve ikisi arasında on yıldan az süre hükümdarlık eden torunu Ugme izledi. Onların ardından da, tahta Ur-Bau‘nun öteki damadı Urgar çıktı ama hükümdarlığı çok kısa sürdü.
Aleviliğin geldiği bu noktada Erdoğan ÇINAR‘ın yazdığı “Aleviliğin Gizli Tarihi” adlı kitabının bir çok kişiye kaçış ve çıkar noktası yaratmış kimi araştırmacalara ise bir dayanak sunmuştur.
Bir çok Alevi canında geçmişten gelen acı ve katliamlardan dolayı Emevi ve Abbasi gerici zihniyetinin verdiği etki ile Aleviliği Alisiz, 12 imamsız ve Muhammed‘siz saymaya başlamaları kalıplaşmış sorularını etrafındaki insanlara sormaları başlamıştı.
“Hz.Ali ve Hz. Muhammet cem yaptımı”
“Hz.Ali Katildir. katilden pirmi olur.” vs.
zaten yazıyı okuyor ve bu inancı düşünüyorsanız yalan mı diye düşündüğünüzü duyuyorum ve yalan diyorum bende sevgili can.
Cevaben dönemin getirdiği şartlarda bütün devletler ve milletler savaşmıştır. Hz.muhammet ve Hz.Ali‘de savaşmıştır. insanlığın var oluşundan Kabil ile Habil‘den bu yana kan dökülmüştür.

Lakin şunu iyi bilmeniz gerekir ki Hz.muhammed her savaşında şöyle demişti “Size karşı taraftan bir zarar gelmedikçe cana kıymayın. Biz buraya allahın verdiği elçilik görevimi yerine getirmek için geldik”
Hace Bektaş Veli dergahına bağlı olan yeniçeriler Osmanlı hükümdarlığına bağlı olarak belli bir zaman ücretli askerlik yapmış ve karşılığında savaşmışlardır. Bu durumda Hace Bektaş Veli insan öldürmeye azmettirici mi sayılıyor.

ENEL HAK sözünü kavrayan Aleviler. Hakkın insanda olduğunu Yaradanın tek olduğunu evrenin bir bütün olduğunu savunan Alevilik 26 Mart 858 doğan Hallac-ı Mansur‘dan almıştır. Evet hak insandadır bunu kuranda söylüyor

Secde Suresi 7. Ayet

O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.

Secde Suresi 8. Ayet

Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı.

Secde Suresi 9. Ayet

Sonra onu düzenli bir şekle soktu ve ""içine kendi ruhundan üfledi. ""Size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Çok az şükrediyorsunuz! ".

Devamı da var sevgili canlar.

Kur’an da her şey açık ve nettir açıp okuyun okuyup yorumlamadığını bir şeyi kötülemek ve ona karşı durmak mantıksızlıktır.
Sad Sureleri 71.72. Ayetlerine bakalım

Rabbin meleklere "Muhakkak ki Ben, tînden (nemli topraktan, balçıktan) bir insan yaratacağım. 
Ona en uygun biçimi verip, kendi ruhumdan üfürdüğüm zaman, onun önünde yere kapanın!"

“Hak – Muhammet – Ali” derken bile bu üçünü ayıramayan bir sayan alevilik nasıl oluyor da kendini çok tanrılı bir inança kendini dayandıra biliyor neden dayatıldığı konusuna da gireceğiz.
Evet sevgili canlar dayanak ney onların Gudea kralları ayinlerinde 12 Hizmet görülmüştür.

Öyleyimdir!

yoksa eksik sayılan ayin hizmetlerimi vardı.

Üç ayrı tablo görüyoruz hepsi birbirine kıyasen.

Erdoğan Çınar‘ın mantığını ele alalım. Sümerlerde yukarıdaki listede görevlendirmeyi kim yapıyor?

Gudea.

Gudea kim?

Kral. Alevilerde görevlendirmeyi kim yapıyor? Erdoğan Çınar‘ın söylediğine göre “Ayini yöneten Pir, on iki hizmetliyi seçer…” Peki, Erdoğan Çınar Alevi Ayin-i Cem’indeki on iki hizmetliyi yazarken birinci sıraya kimi yazmış, “on iki hizmetliyi seçer” dediği Pir Mürşit’i.

Şimdi soralım: Alevi Cemleri aynen Sümer ayinlerine benziyorsa neden Sümerlerle ilgili yazdığı listenin birinci sırasında görevlileri “atama” işini yapan Kral Gudea değil de “Arabacı” var? Arabacı o zamanlar Kral Gudea’nın at arabasını süren kişidir, daha da ilerletelim Tanrıların Arabacısı dır. Gudea’nın Arabacısı posta oturup ayin mi yönetiyordu? Tekrar çok ciddi bir şekilde soralım: Erdoğan Çınar’ın listesinde Alevilerin “Pir Mürşit”ine benzeyen kim var, hangisi benziyor?

Erdoğan Çınar dayattığı hizmetlerde şunları da unutmuştu.
“Hadımlar ve Kutsal Cariyeler” yani cinsel uzuvu kesilmiş kişiler ve kutsal fahişeler soruyorum sizlere ekranınız da hakka sunmak için bakire fahişelermi sunuyorsunuz ?
Böyle sapıkça bir inanışı yolumuza yakıştıranlara yazıklar olsun.
Kusura bakmayın ilk okuduğumda benimde çok zoruma gitmişti yolda herkes bir candır.
Îlaveten eklemek gerekirse devletin ilk zamanlarında, rahip ve rahibelerin ayin ve törenlerde vazifelerini yaparken soyunuk olduklarını ek bir bilgi olarak belirtelim..

Sevgili canlar her benzeyen inanç bizim inacımızdır diyemeyiz dimi o zaman hiristiyanlarda ışık uyandırmadan (mum yakmadan) ayin yapmazlar ve onlarda ayinlerinde müzik yaparlar o zaman bizler onlar olamayız.
Kadına önem veren Sümerlerin eğitim sistemi sadece erkekler verildiğini de belirtelim.

Sümerlerin Büyük Tanrıları

Anu, ilk tanrı, baş tanrı ve gök tanrısı.
Ki, ilk tanrının dişisi ve yer tanrısı.
Enlil, hava tanrısı ve sonraki diğer tüm tanrıların babası.
Enki, bilgelik tanrısı.
Ninmah, ulu hanım ve ana tanrıça.
Nanna, ay tanrısı.
Utu, güneş tanrısı ve Nanna’nın oğlu.
Ecem, tanrıların kraliçesi.
İnanna, aşk ve bereket tanrısı.
Aşnan, tahıl tanrısı.
Lahar, sığır tanrısı.

[hr_invisible][hr_invisible]

Alevilerde “Ay Ali’dir”, değil mi? Bakalım “Alevi” Sümerlerde Ay nasıl doğmuş?

Sümerlerde tanrılar birbirlerine tecavüz de ediyor. Bu tecavüzden Ay-Tanrısı Sin doğuyor. “Bunun üzerine Enlil veziri Nusku’yu çağırır ve ona sevimli Ninlil’e duyduğu arzudan söz eder. Nusku büyük bir kayık getirir ve Enlil ırmakta Ninlil’e tecavüz edip ay-tanrısı Sin’e gebe bırakır.”
Sadece bu kadar değil Enlil tanrıların kralıdır ve diğer tanrılar Enlil‘in bu ahlaksızca davranışı karşısından susmazlar ve kendisini ölüler diyarına yanı Sümerlerin yanına sürgün ederler. Ninlil bu durum karşısında Enlilin peşinden giderken 3 görevli bu geçişlerde bekler. Tanrı Enlil ise bu kişilerin kıllığına girer sebebi ise Ay Tanrı’sı oğlunun ölüler diyarında değilde Göklerde olmasını istemesidir.

Görevliler Ninlile Sin’nin göklere yakışacağını Ölüler diyarına ölümlü bir tanrının yakışacağını söyleyerek Ninlil’den 3 ayrı ölümlü tanrı doğar. (meslamtaca,ninazu ve adı tablette belli olmayan diğer tanrı) evet sevgili canlar bunlar bir çok araştırma sonucunda Sümer Tabletlerinden çıkan sonuçlardır.

Aleviliği Şahı merdana yakıştırmayanlar Aleviliği gerçek İslamiyete yakıştırmayanlar bunlara yakıştırmayı reva görüyorlar.

Tabi kide ilim ve irfan bizim için çok önemlidir. Tarihsel açıdan bilimsel açıdan keza öyle kabullenmediğiniz Hz.Ali’nin ilimi gibi mesela neler demişti unuttuysanız biraz hatırlayalım.

"Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, daha bugünden onlara iyi kitaplar hediye ediniz."
"Bir gerçeği savunurken, önce kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmamalıyız."
"Faydası olmayan ilim, etkisi olmayan ilaç gibidir."
"İnsanoğlu, her şeyden daha çok terazinin (kefelerine) benzer; ya cehaletiyle hafif veya ilmiyle ağır olur."
"Bilgi gibi hazine olamaz."

Hz. Muhammed

"Ali" bütün peygamberlerle gizli (beraber idi) benimle aşikâre beraberdir.

Hz. Muhammed

ilimle geçen bir gece , ibadetle geçen bin geceden daha hayırlıdır.

Hz. Muhammed

İlim Çinde de Olsa Alınız

Hz. Muhammed

Beşikten mezara ilim öğreniniz

Şah Hatayi‘nin nefesinde geçtiği gibi canlar

Siz hangi kitapta gördünüz Ömer ile Osman kuran'da okunan Ali değil mi?

Kırklar Cemi yolun öğretisidir. Mitolojik yapısı olmasına rağmen Hz.Muhammed‘in bile bu yola nebi sıfatıyla giremeyeceğini söyler. İçeride bulunan canların hepsinin bir olduğunu can olduğunu söyler.
Aleviliği şii ve sünni kaynaklara dayandırmak aleviliği riya ve inkarlığa sürükler. Çünkü şii ve sünni kaynaklar kendi inançları doğrultusunda kendi isteklerini yorumlamışlardır. Mezhep önderleri ve mezhepler bunların bir örneğidir.
Şuan olduğu gibi Aleviliği başka kaynaklara dayandırmak buna akademik demek bunlarla eş değerdir.

Dünya üzerinde var olan Emevi ve Abbasi İslamiyeti doğru ise ve imamlarında bu insanların yaptığı gibi ibadet ettiği bu insanlar gibi yaşadıkları öne sürülüyorsa bu insanların neden hiç biri eceliyle ölmedi sevgili canlar onlar gibi olmayı kabullenmedikleri için tıpkı bugün ki bizler gibi Şah-I Merdan Ali’den beri katlimizi vacip kıldılar.

[hr_invisible][hr_invisible]

Hz. Muhammed neden sadece Ehlibeytini 4 kişiden seçti ?- Neden onları ve kuranı miras bıraktı ?

Sevgili canlar bu yolun bu insanlarla alakası yoksa aşıklar , ozanlar , pirler , ulular , dervişler vs.. neden bu insanlardan ucunda dar ağacı , ucunda yüzülmek , ucunda defalarca öldürülmek var iken vazgeçmedi ?

Hak neden Ehlibeyt’i işaret etti Hz.muhammedin erken yaşta ölen erkek evlatları vardı fakat soyu kızı Fatıma‘dan yürüdü öyle ise diğer kızları da vardı diğerlerinden de sürebilirdi. Osman boşanan dul bir kızını almıştı onları Ehlibeyti olarak işaret edebilirdi de ama Ehlibeytini hak seçti o değil.

Şura Suresi 23 Ayet

Allah'ın, iman edip hayra ve barışa yönelik iyi işler yapanlara müjdelediği, işte budur. De ki: "Ben, buna karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum." Kim bir iyilik/güzellik üretirse onun için, o ürettiğine bir güzellik daha ekleriz. Çünkü Allah Gafûr'dur, çok affeder; Şekûr'dur, iyiliğe karşılık verir/teşekkür eder.

İslam‘ı ele alacak olursak Emevi ve Abbasi inancına göre devriye yoktur ve onlara göre şirktir. insan ölür yıkanır helallik alınır namazı kılınır toprak altında sorgulanır benden kalır ruh hesap verir yaptığı iyi veya kötü ameller karşılığında cennete veya cehenneme gider.

Alevilikte nedir ?

Alevi can ölmeden hayatı boyunca görgüden geçer (kendini sorgulatır) İnsan (can) ölür (hakka yürür) “ölmeden önce ölünür” verilcek bir hesabı yoktur. “Alınmış Abdestim aldırırlarsa , Kılınmış namazım kıldırırlarsa” Hakka yürüdüğünde erkanı görülür (namazı kılınır) varsa borcu ve harcı musahibine (yol kardeşine) devredilir. Bedeni toprağa gider eğer 4 kapı 40 makamı tamam olursa hakka kavuşur.

Eğer insanı kamil sıfatında pişmemiş ise tekrar farklı bir bedende kaldığı dereceden devam eder maddi sıfatta değil manevi sıfatta bunları neden mi yazdım bildiğiniz için değil hakkın ne dediğini görmeniz içindi bakalım hak ne diyor.

Bakara suresi 28. Ayeti

Allah'a nasıl nankörlük ediyorsunuz?! Siz ölülerdiniz,(kün tü kenz ) O sizi diriltti. Sizi yine öldürecek ( can devriye edecek ) ve sonra diriltecektir. Nihayet O'na döndürüleceksiniz.( insan-ı kamil )

Mümin Suresi 11. Ayet

Dediler: "Rabbimiz! Bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin. Artık günahlarımızı itiraf ettik. Buradan çıkmak için bir yol daha var mı?"

Vakia Suresi 61. Ayet

Yerinize diğer benzerlerinizi getireceğiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden oluşturacağız.

Evet sevgili canlar demek ki hakta devriye etmemizi istiyor öyle ise eğer ki sizler aleviliği Şiiler ile Sunniler ile onların uydurdukları ulamalar ile kıyasa girerseniz. Aranacak çok şey dayatacak bir çok inanç olur. aleviliğin yazılı bir kaynağı olmadığını savunan kişiler aleviliğin günümüze sözlü ve telli kuranlı aktarıldığını savunanlar baksınlar o halde Ehlibeyt‘e Hz.Ali‘ye Hz.Muhammed‘e 12 imamlara denen bir yanlış var mı bir olumsuzluk var mı değişler, nefesler ortadadırlar.

Hamdullah Çelebi 1826 tarihinde Osmanlı kadıları tarafından idam ile yargılanırken şöyle demişti : “Biz Ehli sünnet ve cemaat mezhebinden değiliz. Zira Ehli Sünnet ve cemaat mezhebi sapkınlık ve biatidir. Can korkusu olmadan söylediklerim tutanaklara geçirilmesini istiyorum. Mahkemenizin ve Devletinizin İslam Dini ile uzaktan ve yakından alakası yoktur.”

Hz. Hüseyin 679-680 tahinde Medine halkına şu sözleri dile getirmiştir : “Artık İslam’la vedalaşmak gerekir; çünkü ümmet Yezit gibi bir yöneticiye duçar olmuştur.”

Yani Gücü ve iktidarı olan Ölüm korkusu saçan biri için kendi şeriatını ve düzenini getirmesi pekte zor bir iş olmayacaktı. bugünkü Emevi ve Abbasi zihniyeti Şii kesimine korku egemenliği altına almış ve bu zamana kadar bu böyle gelmiştir. işte bu yüzden bizler bunların zulmünden katliamlarından haktan ve kurandan uzaklaştırıldık.anlamadan bilmeden yorumlara aldandık kandık. Biz Emevi ve Abbasi İslamiyetiyle ilk dönemlerde vedalaştık. kabul etmedik yezit gibi hükümdarlara biat etmedik o yüzden harici olduk o yakıldık vurulduk kırıldık.
Ben sadece vicdan mertebenize danışmanızı isterim sevgili canlar isteyen istediğine inanır isteyen istediği şekilde ibadetini sürdürür. eğer insanlık adına bir olğu ve oluşum var ise karşısında değil yanında durmak tercihimdir.

Aşk ile.

Kaynaklar:
Sümerolog – Samuel Noah Kramer (Asurolog)
Alevilerin Gizli Tarihi – Erdoğan Çınar (Yazar)
Kuran Türkçe Meali – prof.doç.dr. Yaşar Nuri Öztürk (İlahiyatçı Yazar)


Pir Ozan Gökkaya | Alevice

4 thoughts on “Alevileri Sümerlere Dayatmak | Ozan Gökkaya

 1. Sayın GÖKKAYA;
  Erdoğan Çınar dayattığı hizmetlerde şunları da unutmuştu.
  “Hadımlar ve Kutsal Cariyeler” yani cinsel uzuvu kesilmiş kişiler ve kutsal fahişeler soruyorum sizlere ekranınız da hakka sunmak için bakire fahişeler mi sunuyorsunuz ?
  Böyle sapıkça bir inanışı yolumuza yakıştıranlara yazıklar olsun.
  Kusura bakmayın ilk okuduğumda benimde çok zoruma gitmişti yolda herkes bir candır.
  Îlaveten eklemek gerekirse devletin ilk zamanlarında, rahip ve rahibelerin ayin ve törenlerde vazifelerini yaparken soyunuk olduklarını ek bir bilgi olarak belirtelim..
  DİYORSUNZ…
  Ancak sizde kusura bakmayın
  Tezleriniz yeterli değil…
  1- İslam dahil bütün dinler de değişen bir çok ritüel ve ibadet türü mevcuttur… Dinler ve İnsanlar bir birini etkilemiştir..
  4.000 yıllık (MÖ 2.000 ler) bir inancın bu kadar benzemesi bile sorgulamayı gerektirir.
  2. Sizin mantığınızla Kabe de yapılan ÇIPLAK TAVAF’a toplu seks ayini mi diyeceğiz.
  3- Yine sizin mantığınızla Adem ve Hava dan çoğalan insanlara ENSEST ile mi çoğaldılar diyeceğiz…
  4- Yine Sizin mantığınızla Yahudilerle benzeşen bir çok İSLAM ritüeli yok mu? ve bunlar doğal değil mi?
  5- Ayrıca Alevilik yalınızca İSLAMİYET’den değil Mani Dininden tutunda, Zerdüştlük, Hıristiyanlık, Yahudilik gibi bütün dinlerden etkilenmiştir…
  6- İslamiyet ZATEN BU DİNLERİN KARMASI DEĞİLMİDİR…
  7- ALEVİLİK DENİLEN İNANÇ İnsanlık tarihinin en eski inancı olup zaten bu dinlerin tamamını içinde barındıran bir inanç değil midir?
  Sümerli, Hititli, Mısırlı, Asurlu, Persli, Babilli, Yahudi, Hurri, Luvi, vs… Yakın tarihte Türk, Kürt, Ermeni, Yunan vb… Milletlerin İnançlarının harmanlanmış olması bir çok gelenek yada inancın terk edilerek yerine yenilerinin yerleşiyor olması çok normal bir süreç değil mi?

  Adem ve Havva

  1. Merhaba değerli can ! yazdığın yorumun cevaben benden aldığın
   Alıntı yazı olduğunu fark ettim. Öncelikle değerli vaktini ayırdığın için ve konuyu okuduğun için teşekkür ederim.
   1. Islam dininde hak kitabı olan kuranda ali imran süresi 103. Ayette allahın ipine sarılın ve değişik fikralar sapmayın denmesine rağmen 4 mezhep piyasaya çıkmıştır. Kendi mezhepleri kendilerine yorumlamışlardır.
   Alevilik bir mezhep değildir! Dost doğru gelmiştir pak ve temizdir.
   Sosyolojide var olan kültürel şoklanmaya mahruz kalmış ve değişiklik göstermiştir bu konuda hem fikiriz. Semah, telli kuran bu sebeplerden erkânlarımıza girmiştir.
   2. Benim mantığım kuranda bakara süresinde 115. Ayette allah doğuda batıda veya başka yerde olmadığını insanın kendinde olduğunu ifade ediyor.
   O sebepten kabe tavafı benim görüşümde yoktur. Lakin bir türbe ziyareti niteliğinde ve gelenegindedir. Kendi düşüncem
   3. Benim mantığım dediginiz olay insanın var oluş süresinde geçen ayet ve süreler sanırım. Kendi nurunu insana veren yaradan sence böyle bir kusur mu işlemiş 8 milyara yakın dünya nüfusunun parmak izleri bile birbirine benzemiyor.
   Üstelik Aleviliğe atılan kâra bir iftiranın savunucusu olacak kadar salaklasmadim.
   BU konuda hangi sözüme dayanım gösteriyorsunuz ?
   4. Evet semavi dinlerin ve diğer bağzı doğal inançların birbirine benzemesi normal !
   Nedeni ise 4 semavi din ve şathiye inen peygamberlerin kaynak aldığı nokta birdir. Bilgi bir noktadan geliyorsa insanı sev demek yerine aksini iddaa etmez.
   5. Alevilik güzelliği ve sevgiyi içinde barındırır.
   Bir inanca benzerlik göstermesi ordan etkilenmesi ve ordan gelmesi anlamı içermez.
   6. Bahsettiğiniz islamiyetten kastınız nedir ? 4. Sorunuzda bunun cevabında verilmiştir sevgili can.
   7. Alevilik hak muhammet ali yoludur.
   Diğer inançların kendine özgü ritüel ve gelenekleri vardır…

   Güzel soruların için teşekkür eder aşkı niyaz ederim.

 2. Tamamen batı yanlısı bir yazı. Türklere ait olan bir öğretidir Alevilik ve Bektaşilik fakat şimdi başkaları bunu Türklere karşı kullanıyor. böyle bir durum haline geldi ayrıca Aleviliği bir ırk gibi sunuyorlar. Alevilik bir ırk değildir öğretidir. Tüm Türklere selam olsun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir