Alevilikte Rıza Kavramı Neden Önemlidir ? |Sultan Çelebi

Hiçbir baskı zorlama olmadan görüşlerimizi dile getirdiğimiz bu yolda insanların birbirlerine olan bağlılıkları, sevgi, saygı ve hakikat yolundaki gerçekleri görmesi kişinin memnuniyetle istemesidir.

Kimse kimseye zorla bir şey yaptıracak ve boyun eğdirecek hakka sahip değildir. Alevilik inancına göre rıza üç türlüdür.

1. Kişinin kendi ile rızası
2. Kişinin toplumla rızası
3. Kişinin tarikatla rızası

Kişinin kendisi ile olan rızası demek; sofunun pir önünde başı secdede iken kendi kendini ölçmesi, kendi kendisini yargılamasıdır. Kendi özü ile yüzleşmesidir. Kimsenin tanıklığı olmadan kişinin kendini yargılamasıdır ve de kendi suçunu kendi gözü ile görmesidir. Yeryüzü bir uğraş alanı secdesi ise aynadır. Sofu ayna içinde kendini görecektir. Pir önünde secdeye durmak Tanrı katında secdeye durmaktır. Tanrı her şeyi gören ve bilendir ondan öte gizli saklı olamaz.

Kişinin toplumla olan rızası demek; kişinin içinde bulunduğu toplumdan, toplumunda kişiden rızası demektir. Bunun kuralları bellidir. Yolumuzda bulunan kişinin her şeyden önce eline, beline, diline sahip olmasıdır. Kötülüklerden ve topluma zarar verecek davranışlardan uzak durması demektir. Toplum önünde olan kişi eline derken; harama el uzatmadan komşusunun, eşinin, dostunun rızkına göz koymamasıdır. Diline derken; kimse hakkında bilip bilmeden ileri geri konuşmamasıdır. Beline derken; kimsenin namusuna kötü gözle bakmamasıdır.

Kişinin toplumla olan rızası demek; yolumuza giren her can kendi rızası ile girer. Kimse kimseye zorla asla bir şey yaptıramaz. Yolumuza giren canın yolumuzun gereklerine göre inanarak, severek, rıza ile yerine getirmesi gerekir. Yolumuza girişi musahiplik bağlar. Musahip olmak demek, malı mala, canı cana katmak demektir. Bu nedenle İmam Caferi Sadık Hz. “İster pir olsun, ister talip olsun bütün tarikat ehlinin her an rıza ile iş yapması gerekir. Kendi aralarında rıza oluşturmaları gerekir. Rızadan dönmemeleri gerekir.” buyurmuştur. Kişinin tarikatta rızası olursa toplumda rıza olursa kişinin zaten kendi özünde rızası olur. Böylece üç rıza birleşmiş olur. El ele, el Hakka ulaşır.

İşte bu yüzden rıza kavramı biz Alevilerde önemli bir yeri vardır. Bu yerin sadece Alevilere özgü değil toplum içinde herkesin rıza kavramı anlayışına sahip olması gerekir. El ele gönül gönül ile bağlı olduktan sonra yapılacak olan her şeyde asla zorluk olmaz.


Sultan ÇELEBİ | Alevice

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir