Alevilikte Sofra ve Lokma Duaları

Alevi inancının temelinde Yaradan’a ve onun kullarına verdiği nimetlere sonsuz teşekkür ve minnet söz konusudur. Buda biz Alevilerin dualarında açıkça görülmektedir. Bunu irdelemek içinde aşağıda her gün sık sık gerçekleştirdiğimiz yeme etkinliğinin başlangıcı ve bitişinde Alevi öğretisine göre söylenen dualara bakmak yeterlidir.

Sofra Dualarımızdan Örnekler


Sofra Duası #1 “Yemek Duası”

Bismişah…
Er Hak kabul eyleye
Hızır uğraya
Biri bin ola
Kazanan sağ ola
Gadasına kalkan ola.
Belasına bekçi ola.
Arta eksilmeye.
Taşa dökülmeye.
Biz bir yedik.
Hak erenler binini vere.
Dil bizden, nefes Hünkârı Pir’den ola.
Gerçeğe Hû…Mümine Ya Ali

 Sofra Duası #2 “Lokma Duası”

Bismişah…
Lokmalarınız kabul, muratlarınız hâsıl ola.
Yeyip yedirenler, pişirip getirenler ağrı, acı görmeye.
Dertlere derman, hastalara şifa ola.
Gittikleri yer gam ve keder görmeye.
Üçler, Beşler, Yediler, On İki İmamlar, Kırklar, Anadolu Erenleri ve Evliyaları daima gönlünüzde ola.
Yiyene helal, yedirene delil ola.
Hak saklaya, Hızır bekleye.
Gerçeğe Hû… Mümine Ya Ali

Sofra Duası #3 “Yemek Sonrası Duası”

Bismişah…
Bu gitti, yenisi gele.
Hak erenleri bereketini vere.
Yeyip yedirenler, pişirip getirenler ağrı acı görmeye.
Gittiği yerler gam ve kasavet görmeye.
Hizmet sahipleri hizmetlerinden şefaat bula.
Lokma hakkına, evliya keremine, cömertler cemine, gerçek erenler demine Hû
Mümine Ya Ali

Sofra Duası #4 “Yemek Sonrası Duası”

Bismişah…
Bu gitti, yenisi gele.
Hak Erenleri bereketini vere.
Niyazınız nur ola.
Yiyene helal, yedirene delil ola.
Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ola.
Gittiği yerler gam, kasavet görmeye.
Lokmalarımız canlara helal ola.
Dil Bizden nefes Hünkârı Pir’den ola.
Gerçeğe Hû…
Mümine Ya Ali…

Lokma Duası #1

Bismişah…
Hizmetleriniz kabul ola.
Muratlarınız hâsıl ola.
Lokmalarınız, kurbanlarınız Pir Dergâhı’na yazılmış ola.
Hak, Muhammet, Ali'nin didarından, İmam Hüseyin'in darından, On İki İmam’ın katarından ayırmaya
Anadolu Erenleri ve Sivas’ta yakılan canlar yoldaşınız ola.
Emeğiniz boşa gitmeye.
Her zaman yüzünüz ak, imanınız pak ola.
Ömrünüz bereketli, yuvanız şen ola.
Dil bizden nefes Pir'den ola
Gerçeğe Hû…
Mümine Ya Ali

Lokma Duası #2

Bismişah…
Hak, Muhammet, Ali…
Lokmalarınız kabul ola.
Muratlarınız hâsıl ola.
Yardımcınız Hızır ola.
Bir lokmanız bin belaya karşı gele.
Hak dergâhına yazılmış ola.
Lokma sahipleri niyetlerine vasıl ola.
Dil Bizden nefes Hünkârı Pir’den ola.
Gerçeğe Hû…
Mümine Ya Ali

Lokma Duası #3

Bismişah…
Hak, Muhammet, Ali…
Lokmalar kabul ola.
Muratlar hâsıl ola.
Hak, Muhammet, Ali kabul eyleye.
İmam Hasan, Şah Hüseyin, Hünkâr Hacı Bektaş Veli defterine kayıt ola.
Nur’u Nebi Kerem-i Ali, Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaşi Veli.
Gerçek erenlerin demine Hû…
Mümine Ya Ali…

Alevi Lokma Duası Örneği

2 thoughts on “Alevilikte Sofra ve Lokma Duaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir