Bir Yobaz Katliamı: Madımak | Murtaza Demir

“2 Temmuz Sivas Madımak Katliamının arka planı nedir” derseniz, kısa yanıtım şudur; “Madımak, Türkiye yobaz kolektifinin, devletin kimi ‘derin’ uzantılarıyla ortaklaşarak gerçekleştirdiği, medeniyeti ve ‘ötekini’ hedef alan, dinci karakterli bir katliamdır” diyebiliriz.

Mesela; emniyet güçleri Otel önüne biriken güruha karşı neden zor kullanmamıştır? Copuna, gazına neden davranmamıştır, neden havaya ateş açmamıştır? Kentin ehli hukuku; neden “yapmayın, etmeyin, ayıptır, günahtır” dememiştir? Emniyet güçlerinin elini kolunu bağlayan “zor kullanmayın” emrini veren irade sahibi kimdir?

Bugüne değin bir Allahın kulu çıkıp bu sorularımıza yanıt vermemiş ve katliamın bu boyutları halen aydınlanmamıştır.

O halde katliamın müsebbiplerinden biri, o dönem devlete hükmeden siyasi iktidar, diğeri; laikliğe, eşitliğe, adalete ve Cumhuriyet değerlerine karşı olan ırkçı-dinci kolektif, sonuncusu da bu çevreleri kullanan emperyal kolektiftir.

Dinci kolektifi güdüleyen aklın amacı iktidar olmak, devlet olanaklarını ele geçirmek, yağmalamak, oğullara-kızlara, çevresine peşkeş çekmek ve çağdışı değerler adına kullanmak iken, emperyal kolektifin amacı, yerli (işbirlikçi) istencin derinleştirdiği fay hatlarından yararlanarak- o fay hatlarını dinamitleyerek, ülkeyi istikrarsızlaştırmaktır.

Dolaysıyla proje kapsamı, salt 30-40 insanın katledilmesi ya da bazı kesimlere gözdağı verilmesi gibi nedenlerden ibaret değil, çok daha derin nedenlere dayalıdır. Güçlü nedenlerden biri de, Türkiye’nin gelişmekte olan sosyo-ekonomik hedefinin ve çağdaş yöneliminin bertaraf edilmesidir.

Benzer katliamlarda olduğu gibi bu katliamda da, Türkiye gericiliği ve ırkçı fanatizmi kullanılmıştır!

EMPERYALİZM, YERLİ İŞBİRLİKÇİLERDEN DESTEK ALIR

Hiçbir emperyalist ülke, etki alanı içinde kalan bölgede yeni bir bölgesel aktörün (ülkenin) ortaya çıkmasını istemez. Dolaysıyla emperyalizmin, bölgesel aktör olmaya aday olan ülkenin, (örneğin Türkiye’nin) istikrarının bozulması için elinden geleni ardına koymayacağı, gerektiğinde etnik-dini vb hassasiyetleri kaşıyarak engellemek isteyeceği aşikârdır. Bu anlamda, ABD ajanı olduğu somutlanan Fetö’nün, dolaysıyla ABD+Fetö ortaklığının, İngiltere’nin, özellikle Almanya’nın Türkiye’de olan biten toplumsal olayların dışında olduğunu, herhangi bir bölgesel gelişme karşısında Türkiye’nin lehinde vaziyet alacağını düşünmek fazlaca saflık olur kanısındayım.

Madımak katliamının hemen sonrasında Başbağlar katliamının gerçekleştirilmesiyle kimlerin neyi amaçladığı, hangi araçları kullandığı, katliamın nasıl örtüldüğü ve nasıl bir toplumsal boğazlaşma vazettiği açıktır. Bunca açık, açık olduğu kadar da korkunç bir provokasyon karşısında dahi ders çıkarılmamış, önlem alınmamış, ölenler öldüğüyle kalmıştır.

Bu bağlamda, onlarca talebe karşın Madımak katillerini Türkiye’ye iade etmeyen, onlara koruma sağlayan, iş-aş temin eden Almanya’nın aşağılık tutumu somut örnektir.

Ama dediğim gibi siz yurttaşlarınızı boğazlamaya, canlı canlı yakmaya teşneyseniz… Bilerek ya da bilmeden kendinizi, emperyal niyetlerin kullanımına sunuyor, her fırsatta ‘ötekinin’ kanını içmeye koşuyorsanız… Hatta Maraş katliamında yaşandığı gibi yüzyıllarca komşuluk ettiğiniz birinin gözlerini tornavidayla oyacak kadar kudurmuşsanız, komşunuz “imdaaat” diye bağırdığında arkanızı dönüyor, “öl” diyorsanız… Çocuğunuzu omzunuza alıp, Madımak önüne seyre geliyor, “yak lan yak!” diyerek tempo tutuyorsanız, elin Alman’ına, İngiliz’ine ne diyebilirsiniz ki… Emperyalizm sizi elbette kullanır!

‘MİLLİYETÇİ’ HUHSİN YAZICIOĞLU (?)

Muhsin Yazıcıoğlu adına parklar açılıyor, övgüler diziliyor, kabri tekke haline getiriliyor ve kutsallaştırılıyor! Oysa Madımak katliamının sorumlularından biri de Muhsin Yazıcıoğlu’dur…

Neden böyle düşünüyorum?

Lütfen hakaret etmeden, sinirlenmeden önce okuyun ve anlamaya çalışın… Milliyetçilik öyle kuru ırkçılık, mezhepçilik veya ne kadar geri değer varsa hepsini baş tacı yapmak değil, ülkeyi; doğası, taşı-toprağı, insanı, bütün varlığı ve farklılığıyla bir bütün olarak sevmek, korumaktır. Eğer ülkenizin farklı inanan bir kesimini bilerek veya bilmeden düşmanlaştırıyor, her fırsatta katletmeye yelteniyorsanız, bu durumda emperyalizmin arayıp da bulamadığı anlayış, sizden başkası değildir. Ve bunun adı milliyetçilik değil, emperyalizm uşaklığıdır!

Eğer aklınızla değil; iktidarın, siyasetçinin, imamın, öğretmenin size ezberlettiği yalanlarla hareket ederseniz, aynı safta namaz kıldığınız ajanı, “kimdir-nedir, neden böyle konuşuyor, neden kentimize gelen insanları öldürmemizi istiyor” diyerek sorgulamak yerine, “namaz kılıyor, alnı secdeye değiyor” diyerek arkasından gider insan boğazlarsınız, size insan denilemez! Çünkü O “alnı secdeye değiyor” dediğiniz adam, Sivas katliamında olduğu gibi namaz sonrası sizi kışkırtır, organize eder, katliamdan sonra da kaçırılır!

Siz ülkenizde katil olurken, O ülkesinde kahraman olur…

Çorum, Maraş, Sivas, Gazi katliamlarına bakın…

Bugün ülkenin fay hatlarından biri de Alevilik ise, bu fay hattı emperyalizm tarafından sürekli kaşınıyor, tahkim ediliyorsa ve siz her fırsatta Alevi mahallelerine saldırmaya hazır ve nazırsanız, kusura bakmayın ama sormak zorundayım; sizin Fetö anlayışından ne farkınız var? Fetö de, ABD emperyalizmi adına çalışmıyor muydu?

Daha düne değin kutsallarınızdan biri Fetö değil miydi?

“Fetö ajandır, vatan haini bir alçaktır!” dediğimizde, koro halinde bize saldırmıyor muydunuz?

Alevi katliamlarına baktığımızda, tamamında ırkçı-dinci ilkel koalisyonunun imzasını görüyorsak, bu yurttaşlar aynaya bakıp; “kime hizmet ediyoruz” diyerek kendilerinin sorgulamalıdır. Bunları polemik olması, tartışma çıkması amacıyla değil, Sivas katliamında, bütün dinci ve ırkçıların emperyalizmin emrine amade olduğunu gören ve yaşayan biri olarak, gerçeğin anlaşılması, ders çıkarılması ve tekrarının yaşanmaması adına yazıyorum.

Dikkat edilirse “katliamı Yazıcıoğlu organize etmiştir, benzini O getirmiş, kibriti o ateşlemiştir” demiyorum. Şunu söylüyorum: “yangın Otel içine sirayet ettiğinde, eğer Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl yetkilileri ilk başvurumuzda pencerelerini açıp içeri girmemize engel olmasalardı, bu katliam senaryosu boşa çıkarılmış olacaktı!” İnsanlar ölmeyecek, ülke gerilmeyecek, katliamdan medet umanların beklentisi boşa çıkacaktı. Ama Yazıcıoğlu kendisini arayan il başkanına “camları açın girsinler” demedi, istemedi ve insanlar yandı!

Sonuca bakalım; bu katliamdan kim yararlanmıştır; emperyalizm, Fetö ve mevcut iktidar ortaklığı… Kim kaybetmiştir; devleti ve milletiyle birlikte Türkiye… Hani siz milliyetçiydiniz?

İĞNEYİ KENDİMİZE…

Emperyalizm ve yerli işbirlikçileri, iktidarlarını kardeş kavgası üzerine bina eder ve o karşıtlığı sürekli kanatırlar! Bu bağlamada her sıkıştığında “senin inancın” nakaratına başvuranlar, hiç sıkılmadan aynı yarayı kaşıyanlar, Türkiye’nin dostu değildir… Bugün Fetö kaçmıştır, yarın da onlar kaçacaktır; bundan hiç şüpheniz olmasın…

O nedenle en büyük sorumluluk, kendilerini; “Alevi, solcu, sosyal demokrat” olarak ifade eden unsurlarındır. Şiddete şiddetle karşılık verilmesi halinde ya da birebir ırkçı-dinci anlayışın kullandığı araçlar kullanıldığında, kutuplaşmanın diğer ayağını var etmiş olursunuz ve onlardan bir farkınız kalmaz.

O halde örneğin 2 Temmuz anmalarında karşıtlığı kaşıyan-besleyen, meydan okuyan, gövde gösterisine dönüşen bir tarz yerine, kalıcı olan, vicdanları harekete geçiren, düşündüren bir anma şekli bulmak gerekiyor. Bu 2 Temmuz anmasına dair önerim şudur; arabasız, anonssuz, slogansız, pankartsız olarak… SESSİZCE YÜRÜMEK… Evet, sessizce yürümek, Otel önüne karanfil bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunmak ve yine sessizce dağılmak…

Bu tarzımızla ezber bozacağımızı, çoğalacağımızı, vicdanı olanların vicdanını harekete geçireceğimizi düşünüyorum.

2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli içinde kaybettiğimiz canlarımızı ve 26 Haziran 2017 günü kaybettiğimiz dönemin PSAKD Genel Sekreteri Rıza Aydoğmuş’un Otel kapısı arkasındaki yiğitliğini, dostluk ve arkadaşlığını unutmayacağım.

Güle güle dostlarım, arkadaşlarım, semahçılarım, ozanlarım, yazanlarım; güle güle… Işıklar içinde yatın. Yıldızlar yoldaşınız olsun…

Anılarınızın önünde saygıyla eğiliyorum…


Murtaza Demir | OdaTV

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir