Bu Müfredatınızın IŞİD, ÖSO ve FETÖ Militanı Ürettiğini Görmüyor Musunuz

Ya, Alevilikten bari uzak durun, bırakın halk inancı olarak yaşasın noolur! Kıymayın bu cumhuriyetçi, laik-demokratik, çağdaş yaşamı benimseyen insanların yoluna-inancına.

“Din Dersi müfredatı içinde Aleviliğe daha geniş yer ayrılacakmış!”
[hr_invisible][hr_invisible]

Hangi din; hangi İslam!

Büyük müçtehit Ebu Hanefi fıkhını araçsallaştırıp siyasetiniz ve ticaretiniz adına kullanıp, inanç olmaktan çıkardınız, sıra Alevi ulularının fıkhına geldi değil mi?

Kime çalışıyorsunuz ya? Hiç mi vicdanınız, insanlığınız kalmadı; bu anlayışınızın, müfredatınızın, siyasetinizin IŞİD, ÖSO, Kaide, FETÖ militanı ürettiğini görmüyor musunuz; kör müsünüz?

Ya, Alevilikten bari uzak durun, bırakın halk inancı olarak yaşasın noolur! Kıymayın bu cumhuriyetçi, laik-demokratik, çağdaş yaşamı benimseyen insanların yoluna-inancına. 73 milleti aynı gözle gören; din dil, ırk, renk gözetmeden insan olan herkesi bağrına basan, ata yadigârı Yol’a!
[hr_invisible][hr_invisible]

Noolur rahat bırakın!

Zira “din öğretimi” adı altında verdiğiniz müfredat Ehlibeyt İslam’ı değil, araçsallaştırılmış ve içi boşaltılmış Muaviye dinidir… Dini (İslam), Kerbela’da öldürüldü! Bu nedenledir ki, sizin İslam’ınız egemen olduğu hiçbir ülkeye refah, huzur, eşitlik, adalet getirmedi, getirmiyor.

Bunun tek istisnası Atatürk Türkiye’si idi… Muaviye, Yezid, IŞİD ‘İslam’ını ülkeye dayatarak, “zorunlu din dersi, Diyanet, cami, alnı secdeye değenler, Muaviye camiinde namaz kılacağım” diyerek, mezhepçilik bölücülük yaparak onu da siz katlediyorsunuz!

Sözüm Hanefi kardeşlerime değil, mezhep bölücülüğü yapan siyasileredir. Evet, Ebu Hanefi’nin yolundan gitmiyorsunuz; Hanefi değilsiniz! Dindar da Sünni de değilsiniz… İnanmıyorsanız açın tarihi, Muaviye’nin Yezid’in din ve yönetim anlayışını okuyun, lütfen okuyun!
[hr_invisible][hr_invisible]

Kim misiniz?

Siz, Allahın dinine Muhammed’in emrine değil, İslam’a karşı savaş veren, başarılı olamayınca da Müslüman’mış gibi takiye yapan, ahlaksızlığın bütün araçlarını kullanarak İslam’a hâkim olan, sonra da Peygamberin aile efradını katlederek Kerbela’ya gömen Ebu Süfyan dinine tapıyorsunuz. Taptığınız dinde Hak, ahlak, adalet, eşitlik çoğulculuk, dürüstlük, insanlık, saygı, sevgi yoktur.

İbadet göstermelik, namaz-niyaz, Hac sahte… Tıpkı Ebu Süfyan, Muaviye ve Muaviye oğlu Yezid yaptığı ibadetinin sahte, göstermelik, seyirlik olduğu gibi…

O yüzden Ebu Süfyan dinine tapanlara değil, binlerce yıldır komşuluk arkadaşlık yaptığımız, yurt savunmasında kederde kıvançta birlikte olduğumuz, birlikte ağlayıp güldüğümüz, kız alıp verdiğimiz, ekmeğimizi suyumuzu paylaştığımız ahlaklı ve vatansever yurttaşlarıma söylüyorum; dünün sağ partilerinde ve sosyal yaşamımızda mezhep ayrımcılığı büyük ayıp sayılırdı. Şeş kaza mezhepçilik yapanlar da, gerçek açığa çıkınca utanır, yüzleri kızarırdı.

Ama günümüz iktidarında siyasi namusluya, yüzü kızarana, utanana rastlanmıyor! Bunlar bi tuhaf, mezhepleri, meşrepleri, inançları bi tuhaf! Bu milletin anasına sövenleri, baş tacı ediyor, koruyorlar…

Ülke; bölücülüğün, adaletsizliğin, ahlaksızlığın diplerinde debeleniyor ama umurlarında bile değil!
[hr_invisible][hr_invisible]

EY AHALİ BATIYORUZ!

Eyy, adaletten, demokrasiden, insanlıktan bahseden muktedirler; hangi ahlak ya, hangi demokrasi? Söyler misiniz partinizde bir tane Alevi milletvekili, memur, danışman var mı? Hadi vazgeçtim odacı, kapıcı, şoför var mı? Atadığınız bir tane vali, elçi, müsteşar var mı? Vazgeçtim, genel müdür, şube müdürü, şef var mı?

Yok!

Neden? Burası Yezidistan mı kardeşim; partiniz Türkiye partisi değil mi; siz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti değil misiniz?

Neden devleti ahalinin 4/1’ine kapattınız, baba-analara iş-aş vermiyor, çocuklarına Ebu Süfyan-Muaviye, IŞİD ekolünün dini anlayışını öğrenmeye-ezberlemeye mahkûm ediyorsunuz?

Ülkeme, milletime, vatanıma hizmetim olsun diyerek yüksek sesle bağırıyorum; yapmayııııınnn, kıymayın, bölüyorsunuuuuuz!!!
[hr_invisible][hr_invisible]

İSLAM’A “HELP HELP” ÇIĞLIKLARI ATTIRAN SİZSİNİZ!

Çünkü İslam’ı Ebu Süfyan dinine kurban ettiniz! Ortadoğu’nun çağdışı zihniyetini Türkiye’de de güncellediniz. Ülkemizi büyük bir felaketle karşı karşıya getirdiniz. Toplumda tebarüz eden IŞİD, yarattığınız bu iklimde üredi. Bu yüzden “din dersi” diye dayatılan “Muaviye İslam’ını” da bu siyasi anlayışın müfredatını da reddediyoruz!

Siyasi anlayışınızın yeşerttiği İslam, Ege’nin Akdeniz’in sularında Hıristiyan toplumuna dönüp “help, help” çığlıkları atıyor, el açıyor, yalvarıyor, aşağılanıyor, dileniyor! İnsanlar, ölümü göze alarak, “ya ölürüm ya da kurtulurum” diyerek, sizin İslam’ınızı bırakıp adaletin, demokrasi ve laikliğin yaşatıldığı camisi olmayan ülkelere kaçıyor…

İslam ülkeleri adaletsizlikten, mezhep tahakkümü yüzünden bölünüyoooorrrr!!!

İslam, evrenimiz için potansiyel tehdit olarak görülüyoooorrr!!!

Kardeşlerim, sevgili veliler biz Aleviler; “eşitliğin, adaletin, hukukun, sorgulamanın, felsefenin, ahlakın olmadığı, ağırlıklı olarak yer almadığı; Ensarcı, Fetöcü, Cübbeli yetiştiren bu din müfredatının çocuklarımıza öğretilmesinden inanılmaz ölçülerde kaygılı ve rahatsızız. Sessiziz fakat diken üstündeyiz! Böyle bir yaptırıma muhatap olmayı zulümlerin en büyüğü sayıyor, yaşıyor ve sizden yardım istiyoruz; lütfen bu cennet vatanı Irak’a, Suriye’ye, Yemen’e benzetmek isteyen zihniyete “HAYIR” deyin, izin vermeyin.

Kardeşliğimizi, muhabbetimizi koruyun, iş işten geçmeden değerini fark edin…

Bizi bize bağışlayın ve bu ‘din’ anlayışını ülkemizden uzak tutun… Siz bilirsiniz ama bu uygulamayı, kendi çocuklarınızdan da uzak tutun! Çünkü bu müfredat, bu çağdışı kör anlayış ve bu imam-hatip kökenli öğretmen kadrosunun eğitim verdiği çocuklardan Müslüman değil, insan değil, demokrat-laik değil olsa olsa IŞİD, ÖSO, FETÖ, Nusra, Hizbullah benzeri insan kasapları olur…

Nitekim de öyle oldu; bugün ülkemizde Suriye Irak gibi yabancı kökenli IŞİD mevcudiyetine ilaveten Türkiye nüfusunun %8’i potansiyel IŞİD militanı olmaya namzet. IŞİD militanları ülkemizin her bölgesinde lojistik destek bulabiliyor ve bunu ben değil araştırma sonuçları söylüyor…

Tabii ki, sayıları giderek azalsa da gerçek dindarları, Hak için ibadet eden yurttaşları ayırıyor, kendilerine büyük saygı beslediğimi ifade ediyorum. Sözüm; Sünni, Hanefi, dindar, namaz kılan oruç tutanlara değil, Ebu Süfyan-Yezid, IŞİD ekolünün inşa ve ihdas ettiği yoldan gidenlere, o ekolü paralatanlara, “din” diye dayatanlaradır.

Bu yüzden din; canlı canlı insan yakan, “hırsızlığı özgürlük” sayan, beytülmali yağmalayan, “bakara makara ha ha ha” diyen siyaset anlayışının eline kalmışsa, içi boşaltılmış, araçsallaştırılmış, refah ve mutluluğun değil, bölünmenin aracı haline getirilmişse buna karşı çıkmak bir insanlık ödevidir diyor, sorumlu olanlara beddua ediyorum…
[hr_invisible][hr_invisible]

YEMEN’DEKİ SEFALETİ GÖRÜYOR MUSUNUZ?

Siz, İslam dinini ve ahalisini bu hale getirdiniz, ülkeyi “beka sorunu” olan ülkeler kervanına kattınız, siyasetiniz ve çıkarınız içi kullandınız. İslam’ı ve İslam âlemini ayaklar altına alıp paspas ettiniz, itibarsız bıraktınız, varlıklarını çaldınız, açlığa yokluğa, hastalığa mahkûm ettiniz!

Allah sizi kahretsin!


Murtaza Demir | Odatv

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir