Cemevi Kamusal Alandır

Cemevi Kamusal Alandır

İstanbul Valiliği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Gaziosmanpaşa Şubesi Karayolları Cemevinin kamu arazisine yapıldığı ve faaliyet gösterdiği iddiasıyla dernekten “haksız işgal tazminatı” istemişti. Derneğin 6. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada görülen duruşmada cemevinin kamu hizmetini yerine getirdiği belirtilerek, dernek/cemevi lehine karar verildi.

İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa Karayolları Bozukkemer Mevkii’nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ne bağlı cemevinin kamu arazisine yapıldığı iddiasıyla, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nden “haksız işgal tazminatı” adı altında 31.435,78 TL istemişti.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği konuyu yargıya taşıdı. 6. İdare Mahkemesi’nde görülen duruşmada cemevinin kamu hizmeti verdiği belirtilerek İstanbul Valiliği aleyhine karar verildi.

CEMEVİ KAMUSAL ALANDIR

“Olayda; dava konusu hazineye ait alanın cemevi binası olarak kullanıldığı, kullanım şekli itibari ile şahsi ve ticari bir kullanım olmadığı, kullanım şeklinin inanç ve kültür merkezi olarak tüm topluma yönelik kamusal bir ihtiyaç ve hizmetin kapsamında olduğu değerlendirildiğinde, kamusal hizmet kapsamında kullanılan yerlerde ecrimisil isteminin mümkün olup olmadığının irdelenmesinin gerekli olduğu sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda idarenin bütünlüğü ve idarenin temel işlevinin kamu yararı gözetilerek kamu hizmetlerinin yürütülmesi olduğu ilkelerinden yola çıkıldığında, esasen dava konusu alanın davacıya tahsisinde usulü ve idari eksiklik bulunmasına rağmen, dava konusu hazineye ait ecrimisil istemine konu alanın, cemevi binası olarak kullanıldığı, kullanım şekli itibari ile kurumsal ve ticari bir kullanım olmadığı, kamu arazisinin yine kamunun hak ve menfaati için inanç ve kültür hizmetlerinin ifası kapsamında, davacı dernek tarafından bir nevi kamusal hizmetin yürütüldüğü alan olarak kullanıldığı, kullanımın niteliğinin toplumsal etkileşim ve dayanışmanın teminini kapsar şekilde kamusal fayda içerdiği, ecrimisil isteminin işgal nedeniyle alınan tazminat niteliğinde olduğu gözetildiğinde, işgalci olduğu iddia edilen davacı derneğin elde ettiği yararın bir nevi toplumca ihtiyaç duyulan kamusal hizmet kapsamında kalması nedeniyle kıyasen ecrimisil hesaplamasının yapılamayacağı, davacının tazminat ödemesine engel durum şartlarının varlığı nedeniyle davalı ecrimisil isteminin yerinde olmadığı, bu şekliyle ecrimisil isteminde kamu yararı bulunmadığı değerlendirmesiyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunduğu sonucuna varılmıştır.”

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi, yayınladığı mesajda, “Cemevleri Alevilerin inanç yerleridir! Mahkeme bir kez daha bunu kabul etmiştir. Valilik ve devlet de bunu kabul etmeli, Alevileri tanımalıdır. Alevilik vardır Alevilik haktır!” dedi.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir