Cumhurbaşkanlığı Forsunda Neden Safevi Devleti Yer Almaz ? | Mehmet Ali Güngör

  • Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ile ilgili şu açıklama yer alır

Cumhurbaşkanlığı Forsu pek çok anlam, motif ve değeri bünyesinde barındırmakta; yüzlerce yılın birikimini, tarihteki Türk topluluklarını, dolayısıyla Türk birliğini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmektedir. Forsun boyutları 30×30 cm’dir. Türk Bayrağı üzerine “Cumhurbaşkanlığı Arması” işlenmiştir. Ay yıldız olmaksızın ya da Türk Bayrağı üzerine işlenmeksizin yalnızca güneş ve çevresindeki 16 yıldızdan oluşan bölüme Cumhurbaşkanlığı Arması denilmektedir. Armanın ortasında güneş, bunun çevresinde ise 16 yıldız bulunmaktadır. Güneş sonsuzluğu ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni, 16 yıldız ise tarihteki bağımsız 16 büyük Türk Devletini simgelemektedir.

Yazımızı hazırlamaktaki amacımızda işte tam da bu noktada başlamaktadır. “16 yıldızın tarihteki Türk devletlerini temsili meselesi” aşağıda adlarını vereceğimiz 16 Türk devleti doğrudur fakat bir eksik dikkatimizi çekti Safevî Devleti

Hemen hemen tüm tarihçilerin araştırması, beyanı ve yazıları gösterir ki “Safevî Devleti”Resmi dili Türkçe olan bir Türk devletidir:

Safevî Devleti veya Devlet-i Safevîyye 1501 ve 1736 yılları arasında bugünkü Azerbaycan, İran, Ermenistan, Irak, Afganistan, Türkmenistan ve Türkiye‘nin doğu kesiminde varlığını sürdürmüş, tarihte ilk kez Şiî Onikiciliğini resmî mezhep olarak kabul etmiş olan halkları yönetmiş ve Azerbaycan‘ın varis olduğu hâkim hanedanın devletidir. Safevi Devleti’nin kuruluşuna destek veren Türkmen boyları şunlardır; Şamlı, Afşar, Kaçar, Tekeli, Humuslu, Ustaclu, Dulkadirlu, Varsaklar

Bilindiği gibi kurucu Şah İsmail yani Şah Hatayi‘dir. Şah Hatayi yazdığı değişler (ki bu eserler Türkçe Eserlerdir) ve Cem Erkânını anlatan eserleri ile Alevilik tarihine yön vermiştir ve Alevilerin 7 Ulu Ozanı arasında yer almış bir kişidir.

Burada açıkça görülen bu tarihi gerçeğe rağmen flamada yer alamayışını açıklanabilir tek sebebi devletin resmi dininin şii Onikiciliği (Alevilik) oluşu olmaktadır. Türk olmasına rağmen dini farklılığı olan bir devlet olduğu için Türk saymaya çekinilmiş olsa gerek ki Flamada yeri olmaması bir yana Tarihi kitaplarda bile Osmanlının yendiği bir devlet olarak gösterilip gerçekler hasır altına atılmıştır. Yüzyıllar boyu olduğu gibi dönemimizde de Alevilik çoğu gerici bağnaz kesim tarafından anlaşılmamış bu yetmezmiş gibi ortaya koyduğu değerler gizlenerek yok edilmek istenmiştir. Bunun da en büyük kanıtlarından birisi Cumhurbaşkanlığı Forsunda yer almayan bir Türk Devleti Safavi Devleti‘dir.

Bu tarihi gerçeğin saklanışını da Necdet SARAÇ/ yurtgazetesi.com.tr de konuyla ilgili yazısında şöyle ifade etmiştir:
“Çünkü resmi tarih, 1514’den bu yana Şah İsmail’i Çaldıran’da yenen Yavuz Selimlere göre yazılmış ve Cumhurbaşkanlığı Forsunda bile Alevileri Kızılbaşları Türk göremeyecek kadar tahammülsüzdür. Avcıların gözüyle yazılan bu tarih bir kez de av olanların gözüyle yeniden yazılmadığı sürece bu ülkede eşitlikten, kardeşlikten, adaletten bahsetmek büyük bir yalan olmaya, Vahit Kilerler de zalimleri mazlum göstermeye devam ederler…”

 

Yer Alan Devletler

Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 204-M.S. 216)
Batı Hun İmparatorluğu (M.S. 48-216)
Avrupa Hun İmparatorluğu (M.S. 375-469)
Ak Hun İmparatorluğu (M.S. 420-552)
Göktürk İmparatorluğu (M.S. 552-745)
Avar İmparatorluğu (M.S. 565-835)
Hazar İmparatorluğu (M.S. 651-983)
Uygur Devleti (M.S. 745-1368)
Karahanlılar (M.S. 940-1040)
Gazneliler (M.S. 962-1183)
Büyük Selçuklu İmparatorluğu (M.S. 1040-1157)
Harzemşahlar (M.S. 1097-1231)
Altınordu Devleti (M.S. 1236-1502)
Büyük Timur İmparatorluğu (M.S. 1368-1501)
Babür İmparatorluğu (M.S. 1526-1858)
Osmanlı İmparatorluğu (M.S. 1299-1922)

2 thoughts on “Cumhurbaşkanlığı Forsunda Neden Safevi Devleti Yer Almaz ? | Mehmet Ali Güngör

  1. Hayır, aksine. Safevi Devleti’nin bulunmasının asıl sebebi Farsileşmiş bir halk olan Safevi Devleti’nin İran kültürünün sahiplenmesi ve Safevilerin Oğuz boyundan değil Hazar boyundan gelmesidir gereksiz bir duyar olmuş açıkçası.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir