“Dertleri İmam Hatipleştirme ve Asimilasyon”

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu TEOG sınavının kaldırılmasının ardından yerine gelen Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi’ne ilişkin bir açıklama yayımladı. Federasyon Başkanı Hüseyin Mat imzasıyla yayımlanan açıklamada yeni düzenleme ile imam hatipleşmenin önünün açıldığına dikkat çekildi.

 

Açıklamanın Tam Metni Şöyle

 

Eğitimde mezhepçilik eksenindeki uygulamalar hızla devam ediyor. AKP iktidarı, TEOG yerine getirdiği yeni düzenleme, okulların İmam Hatiplere çevrilmesini, öğrencilere ise imamlaşmasını hedefliyor. Eğitimi sistemin, adeta yap boz tahtasına dönüştüren AKP iktidarı, ortaöğretime geçiş sınav sistemlerini yine değiştirdi.

15 yıllık AKP döneminde eğitim daha da dinselleştirildi. Sünni-Hanefi mezhebi doğrultusunda hazırlanan müfredatlar ve okullaşmanın imam hatipleştirme stratejisiyle gericilik yaygınlaştırıldı.

Şimdi de, TEOG yerine getirilecek olan sistemle, AKP iktidarı laik, bilimsel, ve demokratik eğitim alması gereken öğrencilerin başarısını ölçmeyi değil, mezhepçilik ekseninde kurmaya çalıştıkları rejime uygun dindar nesil yetiştirmek için, “Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sınavı“ sistemini dayatıyorlar.

5 Kasım’da açıklanan “Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sınavı“ tüm toplumsal kesimleri etkilediği gibi, özellikle Alevileri de ayrıca hedef almaktadır.

MEB’in “Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği” ile yeni açılacak bütün eğitim kurumlarına abdesthane ve mescit açma zorunluluğu getirildi. Ayrıca nüfusu 10 binin altına inen yerlerde sadece İmam Hatip Liseleri açılabilecek. Türkiye için yeni bir imam hatipleşme ağı örgütlenirken, özellikle Alevi nüfusunun yoğun olduğu, Dersim, Maraş, Erzincan ilçelerinde ve Alevi mahallelerinde sadece İmam Hatipler açılmak suretiyle, Alevi çocuklarının Sunnileştirmeyi hedefleyen asimilasyoncu okullaşma sağlanmış olacaktır.

Böylece bu yeni sınav sistemi ile öğrencilerin yüzde 90’ı “sınavsız mahalli yerleştirme sınavı” altında, Türkiye’ye ağ gibi sarmalamış imam hatiplere mahkûm edilecek.

Alevi öğrenciler ise zorunlu olarak, kapatılan ya da imam hatipleştirilen okullara mahkûm edilecektir. Eğitimin dinselleştirilmesi ve okulların mezhepçi kurumsallaşmasıyla, eğitimde adalet ve eşitlikçilik sağlanmayacak. Bir yandan, AKP’nin dindar ve kindar nesli yaratılırken, diğer taraftan Alevi çocukları asimilasyona maruz kalacaktır.

AKP iktidarı, 12 Eylül ürünü zorunlu din derslerini kaldırmak, AİHM kararlarını uygulayarak eğitimde dinselleştirmeye son vermek yerine, din eğitimlerini ve din okullarını artırma stratejisini benimsiyor.

4+4+4 dinci ve gerici sistemi ile gelen değişiklikler sonucu, Alevilerin asimilasyonuna hız verilmiş, laik eğitim engellenmiş ve yoksulların çocuklarına imam hatipten başka bir seçenek bırakılmamıştır.

AKP iktidarı eğitimi felç etmiştir. Demokratik, laik ve bilimsel eğitime savaş açılmıştır. Siyasal İslamcı cemaatlere ve tarikatlarla yapılan “eğitimde işbirliği protokolleri” ile milli eğitim dinci geriliğe, Türgev, İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar’cı yapılara devredilmiştir.

Avrupalı Aleviler olarak, ülkemizde çocuklarımızın eğitiminden kaygılıyız. Dertleri çocuklar değil, imam hatipleşme ve asimilasyoncu olan AKP, çocuklarımızın geleceğini çalışıyor.

Aleviler olarak, AKP’nin bu gerici, mezhepçi, asimilasyoncu, tekçi, ırkçı, cinsiyetçi ve piyasacı eğitimine karşı, laik, bilimsel, eşitlikçi, çoğulcu ve demokratik eğitim hakkını savunmaya devam edeceğiz.

Aleviler olarak, çocuklarımızı AKP’nin asimilasyoncu, mezhepçi ve ensarcı eğitimlerine teslim etmeyeceğiz!

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu

Hüseyin Mat

Genel Başkan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir