Din ve İnanç Özgürlüğü

22 Ağustos Din veya İnanç Temelli Şiddet Eylemi Kurbanlarını Anma Uluslararası Günü

22 Ağustos Din veya İnanç Temelli Şiddet Eylemi Kurbanlarını Anma Uluslararası Günü vesilesi ile Alevi kurumlar yazılı bir açıklamada bulundu.

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU

Din ve inanç özgürlüğünün uluslararası insan hakları hukukunda sarsılmaz bir yeri olmasına rağmen hala günümüzde birey ve toplumların inanç ve din temelinde ayrımcılığa uğradığı bir dünyada yaşıyoruz.
Oysa toplumsal barış ve refahı hakim kılabilmemizin tek yolu kapsayıcı bir yaklaşım ve inanç özgürlüklerine saygılı bir düzeni hakim kılmaktan geçiyor.
22 Ağustos Din veya İnanç Temelli Şiddet Eylemi Kurbanlarını Anma Uluslararası Günü vesilesiyle ülkemizde ve dünya coğrafyasında din ve inancı nedeniyle şiddete maruz kalmış tüm kurbanları anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

21 . Yüzyılı idrak etmemize rağmen Kerbela’dan Sivas’a hala din ve inanç topluluklarına, dini mabetlere yönelik saldırılara, nefret suçları ve yaygın zulümlere şahit oluyoruz. Kendi coğrafyamızda da nefret suçları ve din, inanç temelinde şiddete en çok maruz kalan topluluklardan biri olan Alevi toplumu olarak her tür ayrımcılığı, nefret suçunu kınıyoruz.
’72 millet birdir’ diyen Yunus Emre, ‘Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir, iyiler her an iyidir’ diyen Hacı Bektaş Veli’nin yüzyıllar ötesinden gelen bilgeliği toplumlarımıza 21. yüzyılda toplumsal barışa evrilen bir şifanın sözleridir. Bu geleneğin devamı ve sürdürücüsü olan Alevi toplumu gelenek ve değerleriyle her alanda özgürlükleri savunurken şiddetin her türlüsünü reddetmeyi sürdürecektir. İncinsek de incitmeyen bir kültürü sadece kendi coğrafyamıza değil tüm dünyaya hakim kılmak için yılmadan çalışacağız.
22 Ağustos Din veya İnanç Temelli Şiddet Eylemi Kurbanlarını Anma Uluslararası Günü’nde nefret suçları, ayrımcılık ve şiddeti kınadığımızı yinelerken Türkiye’yi yönetenleri de bu suçlarla etkili mücadeleye ve gerekli yasal ve önleyici önlemleri almaya davet ediyoruz. Türkiye ancak eşitlikte, insan sevgisi ve demokraside buluştuğunda bu kadim toprakların, Anadolu’nun ruhuna sadık kalmış olacağız.
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu
Alevi Bektaşi Federasyonu
Alevi Vakıflar Federasyonu
Alevi Dernekleri Federasyonu
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı
Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri
Alevi Kültür Dernekleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir