FEDA “Bu Muaviye ve Emevi Zihniyetidir”

Yol Tv‘nin RTÜK tarafından kapatılması kararına bir tepkide Demokratik Alevi Federasyonundan geldi. Sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yapan  Demokratik Alevi Federasyonu “Bu Bu Muaviye ve Emevi zihniyetini en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz.” ifadelerine yer vererek bu kapatmaların Tekçi Zihniyetin bir ürünü olduğunu dile getiri.
[hr_invisible][hr_invisible]

Demokratik Alevi Federasyonu Tarafından Yapılan Açıklamanın Tam Metni

Alevi kanalı olan YOL TV Radyo ve Televizyon üst kurulu( RÜTÜK)kararıyla kapatıldı. Aynı zihniyetin bir devamı olarakta, TV 10 Da bu darbeci tekçi zihniyetle kapatıldı. Biz Demokratik Alevi Federasyonu FEDA olarak, Kapatılan YOL TV 'nin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu Muaviye ve Emevi zihniyetini en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz.
ALEVİ inancın sesi olan Yol TV ve TV 10 hakkın hakikatın sesi olduğu bir dönemde susturulmak istendi. Özellikle Maraş katliamının yıl dönemine denk getirilmesi kadar, yine Terolar da açılışı yapılan “AFAD kampı” acılışına da denk düşmesi hiç ’de sıradan bir karar olmadığını ortaya koyuyor.
Çünkü her iki kanalda EMEVİ ve Muaviye saltanatına biaat etmediği için, bu tekçi sansürcü ve yeşil suni İslam faşizmi tarafından kapatılmak istendi. Bunun içinde TV 10 ve YOL TV hakkın hakikatın sesi olmaya devam edecektir.
Bir kez daha Alevi inanç Toplulukları her alanda dayanışmaya, birlik olmanın vakti olduğunu bir kez daha ortaya çıkmıştır.15 Temmuz darbe girişimden sonra OHAL ile birlikte, tüm demokratik muhalif basın yayın alanı hedef haline girilip kapılmak istendi.
FEDA olarak Hem Yol TV hem de TV 10 un sesi, tüm Mezopotamya ve Anadolu halkların bin bir lokmayla kendi emeği ve göz nuruyla sahiplendiği kananlarını sahiplendiler. Bunun içinde Emevi ve Muaviye zihniyeti, Alevilerin sesine tahammül etmeyerek, inançların sesi olan YOL TV’ yi kapattı. Bu ses mazlumun direnenlerin sesinden korktukları için kapatılmak istendi. Ama mazlumun sesi ve ahı her yerde zalime meydan okumasını bilen bir ses olmuştur.
Nefesleriyle, semahlarıyla, zikirleriyle, kendi Alevi kimliklerini inançlarını sahiplenmeye hep çalışmışlardır. Ne olursa olsun Alevi inanç toplulukları, zalime karşı direnmeye, devam edeceklerdir. Hiçbir ses mazlumun sesinden ve inancından daha güçlü olmamıştır. Bu ses Direnen Hüseyinlerin, Pir Sultanların, Seyit Rızaların direngen, zalime meydan okuyanların tarihi sesi olmaya devam edeceklerdir. İşte Yol TV bu sesin direngenliğini temsil etmeye devam edecektir. Ve Mezopotamya’nın Anadolu’nun direngen mazlum sesi ve nuru karanlığı aydınlatmaya devam edecektir.!
FEDA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir