Gerçekliği Tükenmiş Her Şeye Alevice Tavır Takınıyoruz | Celal Fırat

Alevilik inancı üzerinde yapılan çalışmalar, derlenen bilgilerin önemi her geçen gün önem taşımaktadır. Sosyal, kültürel, siyasal değişimin vazgeçilmez olduğu modern çağda geleneksellikten yaşama ışık olan inancımızı, inancımıza dair ritüellerin, kullanılan dilin önemi, yönü artmaktadır. Alevilik İnancı; Farklı asimilasyon disiplinleri ile yok olmakta, izahı ve uygulaması bu neden ile zorlaşmaktadır.
Başta gençlerimizin, çocuklarımızın ve kadınlarımızın önce birey, sonra toplum olarak inanç sistemini ve uygulamalarını, örf, adet, ahlaki değerlerini, temel öğretilerini ve resmi hukuk dışında uyguladıkları geleneksel hukuk sistemi olan DAR ve “sır” olarak bilinen gizli dilin ehil kişiler tarafından anlatılması, yazılması ve uygulanarak öğretilmesi gerektiğini ve bunun bir görev olduğu bilincindeyiz.

– Başta ezberlenmiş, gerçekliği tüketilmiş, yozlaşmaya yüz tutmuş yaşam biçimine karşı Alevice tavır takınmak

– Kişisel ve kolektif kimlik sorunlarımızı eleştirisel bir anlayışla ele alarak gerçekleri görmek, fark etmek

– Sünni, Şia ahlak ilkeleri ile fikir çatışmasına itilen kendi inancına ve değerlerine tepkisel davranan gençlerimize sahip çıkmak

– Alevi olarak büyüyen ama sosyal yaşamda birbirine uymayan yönelimlerle asimile edilen çocuklarımızın anne ve babalarına karşı suçlayıcı tutumlara çözüm bulma

– Aleviliğin yaşamsal gerçekliğinin kaynağı olan kadının farkındalık, yeterlilik ve pozitif anlayışla inancının gereğini yerine getirerek toplumda özgürleşmesi sağlamak

– Tevazu, erdem gibi hassas ölçülerle sanat üreten ve toplumun genlerine girmeyi başaranlara sahip çıkarak, söz pazarlığına, güce tapanlara, devşirme yazılara ve yazarlara karşı, bilginin kaynağını halk ozanlarından ve halkta olduğu konusunda çalışmalar yapmak

– Rasyonel akılla ölçümleyen insanın duyduğuna, hissettiğine ve inandığına sazla âşık olmasını sağlayan Alevilik öğretisi içinde önemli yer alan GÜLBANK, DU-AZ İMAM, DEYİŞ,MERSİYE VE AĞIT’ları akademik düzeyde derlemek, arşivlemek ve gelecek kuşağa aktarılmak üzere çalışma yapmak

– Aleviler için Sosyal, kültürel, inançsal ve kamusal alanda özgürlüklerden bahsetmek mümkün değil, oysa birey özgürlüğü insan hakları bağlamında istenilen hedeflere ulaşmada tercih imkânının bulunmasıdır. Şu an Alevilere sunulan özgürlüklerin demokrasi ile tutarlılığı olmadığını vurgulamak ve demokrasi konusunda ısrar etmek.

– Düşünen, sorgulayan Aleviler esas sorunlarının eşitsizlik, yoksulluk olduğunu bu iki sorunun onları politik ve kültürel dışlanmaya maruz bıraktığının farkındalar onlara göre hedef bu eşitsizliği en üst düzeye çıkarıp Alevi bireylere “sosyal uyumsuz” damgası vurup onları yok saymaktır bu yok oluşa karşı örgütlenme ve örgütlülük bilinci artırmak şart.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir