Hz. Ali Efendimize Ait Sözler

* Acelenin meyvesi yanlışlıktır.
* Aç kalmak, alçalmaktan hayırlıdır.
* Açık kalpli, mert düşman, içinden pazarlıklı dosttan iyidir.
* Akıllı olan kemal, cahil olan mal ister.
* Akraba düşmanlığı, akrep sokmasından beterdir.
* Alçak gönüllülük, ilimin meyvesidir.
* Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma.
* Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende de varken, başkasını ayıplamandır.
* Aynı Anadan babadan doğanlar, senin miras kardeşlerin, uzak yerlerden gelen, huyu suyu sana benziyenler ise senin öz kardeşlerin sayılırlar.
* Az yemek yemek sağlıktır.
* Babana saygılı ol ki, oğlun da sana saygılı olsun.
* Bilgin ölü olsa bile diridir. Cahil ise diri olsa bile ölüdür.
* Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma.
* Babanın, çocuğu için bıraktığı en iyi miras onu güzel edeble yetiştirmesidir.
* Bir sanat eserini yıkmak, cinayetlerin en büyüğüdür.
* Bütün insanlar Allahın kuludur. Lakin hiç bir kimse, diğer bir kimsenen kulu değildir.
* Cahil dosttan ziyade akıllı düşmanına güven.
* Dil, aklın tercümanıdır.
* Dil, insanın terazisidir.
* Dilsiz ol, yalancı olma.
* Doğru her zaman yüce, yalancı her zaman aşağı ve cücedir.
* Doğruluk en iyi yol, bilgi en iyi kılavuzdur.
* Dostları yitirmek gurbete düşmektir.
* Dostluk, elde edilmiş akrabalıktır.
* Dostunun düşmanını, kendine dost seçme.
* Düşene sevinme, zamanın sana ne sakladığını bilmezsin.
* En büyük yardım, en çabuk yapılan yardımdır.
* En faydalı bilgi, uygulanabilendir.
* En kötü şey, insanın kendisini beğenmesidir.
* En kuvvetli kişi, kendi nefsine galip olan kişidir
* Evlâtlarınızı yaşayacakları zamana göre, terbiye ediniz.
* Fırsat karınca yürüyüşü ile gelir, yıldırım hızı ile gider.
* Gerçek dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir.
* Gereksiz şeylerin peşinden koşan gerekli şeyleri kaçırır.
* Haddini bilen kimse, hakaret görmez.
* Halkın en mutlusu, insanlarla iyi geçinen kimsedir.
* Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü haksızlıkla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.
* Halk için en büyük felaket, düşünce ve bilim adamlarının düşük ahlaklı kimseler oluşudur.
* Hiç bir zaman vaadinizden ve sözünüzden dönmeyiniz.
* İki şey vardır ki sonu bulunmaz; ilim, akıl.
* İki tür insan vardır. Bilen ve dinleyen.
* İki yüzlünün dilinde tat, kalbinde fesat gizlidir.
* İlim maldan hayırlıdır: İlim seni korur, malı sen korursun. Mal vermekle azalır, ilim öğretmekle artar. İlim hakimdir, mal ise mahkum. İlim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur. İlim ruhun hakimidir. İlim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur. İlim ruhun gıdasıdır, mal ise cesedin gıdasıdır. Mal uzun zaman sürecinde tükenir, ilim uzun zaman sürecinde tükenmez ve eksilmez. İlim kalbi aydınlatır, mal ise kalbi katılaştırır. İlim peygamberlerin mirasıdır, mal ise eşkıyaların mirasıdır.
* İlmini saklayan cahil gibidir.
* İnsan belayı dilden bulur.
* İnsan cahil olduğu şeyin düşmanıdır.
* İnsanın kurtuluşu doğruluktadır.
* İnsanlara faydası olmayanı ölüler arasında say, git.
* İnsanların en alçağı haksız yere başkalarına hakaret edendir.
* İnsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağırsınlar sizi.
* Kadına aşırı düşkünlük, ahmakların işidir.
* Kadının hayırlısı, sevgi dolu, doğurgan olanıdır.
* Kalb temiz olursa, dilden güzel sözler çıkar.
* Kardeşi için kuyu kazan, o kuyuya akibet kendisi düşer.
* Kendini güçlükler karşısında sabretmeye alıştır, çünkü haksızlık karşısında Hak için sabretmek en iyi ahlâktır.
* Kıskançlık hastalıkların en kötüsüdür.
* Kitaplar bilginlerin bahçeleridir.
* Kötü evlat, ailenin şerefini yıkar ve geçmişine leke sürer.
* Küçüklükte soru soran kimse, büyüdüğünde cevap veren biri olur.
* Lisanını küfre alıştırma. Tatlı dilli ol. Yoksa önüne gelene havlayan köpeklere dönersin. Halkı zorla kendine nefret ettirirsin.
* Mal mülk toplayıp biriktirme, kime topladığın bilinmez.
* Malından vermeyeni zenginlerden sayma.
* Merhamet ve ibâdetlerin en hayırlısı, gizli sadaka vermek ve inzivâ köşesinde ibâdet etmektir.
* Müslüman olsun olmasın herkese aynı davranın. Müslümanlar kardeşleriniz, müslüman olmayanlar ise sizin gibi bir insandır.
* Namus, güzelliğin sadakasıdır.
* Nesebinle değil edebinle öğün.
* Nerede bir bilgin görürsen, hemen buyruğunu kabul edip hizmetine gir.
* Nice zengin vardır ki, yoksuldan da yoksuldur; nice büyük kişi vardır ki, her aşağılık kişiden de aşağıdır, nice yoksul vardır ki, bütün zenginlerden daha zengindir.
* Öldükten sonra yaşamak isterseniz kalıcı bir eser bırakınız. * Ölümü unutmayan, güzel şeylere tutkun olur.
* Ölümün belirtisi doğmaktır.
* Övünmeye değer şeyler güçlü akıl, utanma, nefsinden sakınma ve eğitimdir.
* Öyle bir kimseyi dost tut ki, aranızda kardeşlik husule gelsin. Ve senin bulunmadığın yerlerde, seni müdahele etmek için düşmanlarınla penceleşsin.
* Sakın başkasının kölesi olma; çünkü Allah seni hür yaratmıştır.
* Saltanat ve tahakküm hırsına kapılanlar, debdebe ve saltanat içinde yaşamış olsalar bile, daima lanetle anılırlar.
* Söylemediğin sözün hakimi, söylediğin sözün mahkumusun.
* Söz ilaçtır, azı yaşatır, çoğu öldürür.
* Söz; ok ve mızraktan daha tesirlidir.
* Söz benim ağzımdayken söz benim esirim, söz ağzımdan çıkdıktan sonra ben sözümün esiri olurum.
* Sözün güzelliği, kısalığındadır.
* Şeref ve namus, en büyük hazinedir. Onlara mâlik olanlar, hayatlarını dâimâ memnun ve mesut geçirirler.
* Tarımla uğraşanlar devletin servet kaynağıdır ve bir servet gibi korunmalıdır.
* Üstünlük taslamak, ayıpların en kötüsüdür.
* Yakınlarına yardımı bırakan, düşmanlarına yardım etmiş olur.
* Yaptığın iyilikleri ve sana anlatılanları gizle.
* Yoksullar bazen çok müşkil durumlarda kalırlar. Söyledikleri sözler ne kadar doğru olursa olsun, onları dinleyenler sözlerine kulak asmazlar.
* Yoksulluğunu gizle, yoksa itibarın sıfıra iner.
* Yüzünüze karşı yapılan şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz. Çünkü onlar, kalpleri kirletip ortalığa pis bir koku yayarlar.
* Yükseklik taslamak alçaltır, alçak gönüllülük yükseltir.
* Zaman ibret aynasıdır.
* Zaman sana uymaz, sen zamana uyacaksın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir