İmam Ali Hayatı

Hz. Ali Efendimizin Hayatı

Hicretten yirmi üç yıl önce dünyaya gelmiştir (M. 599) ve 63 Yaşında Hakka yürümüştür.

Babası, Abdülmüttalib‘in oğlu olan Ebu Talib’dir. Bu nedenle İmam Ali, anne ve baba soyu bakımından tam bir Haşimi‘dir.

İmam Ali’nin annesi adını, arslan anlamına gelen Esed veya Haydar koymak isterse de Hz. Muhammed‘in isteğiyle Ali ismi verilir. Annesinin koymak istediği Esed ve Haydar isimleri de İmam Ali’nin hayatı boyunca ona atfedilen ve onun savaşlarda gösterdiği kahramanlıklara karşılık lakap olarak verilir

İmam Ali, Hz. Muhammed‘in amcasının oğludur. İlk Müslüman olandır ve Hz. Muhammed’in en çok sevdiği insandır. İmam Ali’de Hz. Muhammed’i çok sever ve onu korumak için kendini tehlikelere atmaktan çekinmez. Cesur ve kahraman olmasıyla bilinmektedir. Savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiştir bu yüzden kendisine Allahın Aslanı denmiştir

Bu savaşlarda İmam Ali‘nin en büyük yardımcıları Hz.Muhammed‘in armağan ettiği, olağanüstü güçleriyle büyük yardımı dokunan Düldül adlı bir at ile yine Hz. Muhammed‘in armağanı olan, ağzı çatallı kılıcı, Zülfikar’ı vardır

İmam Ali 8 yaşında Müslüman olduğundan, hiç puta tapmamasıyle diğer sahabelerden ayrılır. Bunun için kendisine, Keremüllahi Veche denilmiştir, bu deyiş yanlız onun için kullanılır. Ayrıca, Şah-ı Merdan (Mert İnsanların En Büyüğü) ve Murtaza da denmektedir.

Hayber Kalesi savaşında, kale kapısının bir kanadını koparıp kalkan gibi kullandığı rivayet edilir.

Hz. Muhammed‘in sancağını hep İmam Ali taşımıştır.

İmam Ali Çok iyi huylu, bilgili, adaletli, bagış yapmakta benzeri olmayan, alçak gönüllü, merhametli bir kişiliği vardı.

İmam Ali, Hz.Muhammed‘in ölümü üzerine Halife olan Ebubekir‘e önce biat etmemiştir. Fakat daha sonra İslam birliğinin bozulmaması için onun devlet başkanlığını kabul etmiş ve Üçüncü Halife Osman‘ın öldürülmesinden sonra, halkın isteği ile Halifeliği kabul edene kadar inzivaya çekilip Hz. Muhammed‘in yasını tutmayı tercih etmiştir.

Halifeli döneminde hükümet başkanlığını ele geçirmek isteyen Şam Valisi Muaviye ile yaptığı savaşta zafere ulaşacağı sırada karşısındakilerin mızraklarına Kuran bağlayarak barış istemeleri üzerine İmam Ali bunu kabul etmek zorunda kaldı.

Barışın gereği olarak seçilen hakemler Muaviye‘yi Halife ilan edince “Hüküm ancak Allah’ındır” diyen bir grup Müslüman, İslamiyette ikilik yarattıkları gerekçesiyle ne Hz. Ali‘yi, ne de Muaviye‘yi kabul etmezler ve bunlara Harici denilmiştir. Haricilik bir mezhep olarak kalmıştır.

İmam Ali, Haricilerden ibnü l Mülcem al-Sarimi tarafından 27 ocak 661 tarihinde zehirli bir kılıç darbesiyle vurulur ve İmam Ali iki gün sonra şehit olarak Hakka yürür. Hayata gözlerini yumduğu sırada İmam Ali 63 (Bazı kaynaklara göre 65) yaşlarındadır. Bu tarih Ramazan ayının 19-21 olarak bilinir.

İmam Ali‘nin türbesi Necef‘te dir.


İmam Ali’nin Hayattı (Özet)

»Asıl Adı : Hz. Ali
»Ünvanı : Şah-ı Merdan (Yiğitlerin Şahı)
»Annesinin Adı : Fatıma (Haşim soyundan Esed’ın Kızı)
»Babasının Adı : Ebu Talib
»Doğum Yeri ve Tarihi : Mekke, 21 Mart 598
»Halifelik Süresi : 24 Haziran 656 – 24 Ocak 661
»Çocukları : Hasan, Hüseyin, Muhsin, Ümmü Gülsüm, Zeynep, Rukiye
»Şehadet Tarihi : Kufe, 661
»Türbesinin Bulunduğu Yer : Irak’ın Necef kentinde
»Şehadet Nedeni:  Muaviye döneminde İbni Mülcem tarafından zehirli kılıçla şehit edildi (Ramazan ayının 19 ve 21)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir