İmam Zeynel Abidin’in Yezidin Sarayında Yaptığı Konuşma

Kerbela katliamında Peygamber ailesinden çocuklar dışında sağ bırakılan tek erkek olan İmam Hüseyin‘in oğlu İmam Zeynel Abidin , Kerbela‘da çok hasta olduğu için Yezit ordusu tarafından öldürülmedi. Hasta ve yataktan kalmayacak düzeyde olan İmam Zeynel Abidin bütün bu Kerbela katliamına şahit olmuştur.

Kerbela hadisesinin ardından bütün Peygamber ailesi Ehlibeyt ile birlikte İmam Zeynel Abidin’de Şam‘a Yezidin sarayına esir olarak götürüldü. Yezidin sarayında ve Şam‘ın ileri gelenleri arasında İmam Zeynel Abidin‘in yaptığı konuşma herkese de şok etkisi yaratmıştı.
[hr_invisible][hr_invisible]

İşte İmam Zeynel Abidin (a.s)’ın Yezid’in Sarayında Yaptığı Konuşma

Ey insanlar, beni tanıyan tanıyor, tanımayanlara da haseb ve nesebimi beyan edeceğim. Ey insanlar, ben Mekke ve Mina’nın oğluyum. Ben Zemzem ve Sefa’nın oğluyum.
Ben Resul-i Ekrem’in oğluyum.
Ben En güzel yaratılmışın oğluyum.Ben en güzel seçilmişin oğluyum.
Ben Hacer-ül Esvedi ridasıyla yerine bırakan kimsenin oğluyum.
Ben izar ve ridasına bürünen en hayırlı kimsenin oğluyum. Ben tavaf ve sa’y eden, hacca gidip telbiye söyleyen en hayırlı kimsenin oğluyum.
Ben geceyken Mescid’ül Haram’dan Mesvil’ül Aksa’ya götürülenin oğluyum.
Ben Burak’a bindirilen ve Cibril’in Sidret-ül Münteha’ya götürdüğü kimsenin oğluyum.Yakınlaşıp daha yakın olanan, Öyle ki O’nunla Peygamber arasında iki keman veya daha az mesafa kalanın oğluyum
Ben gök melekleriyle namaz kılan kimsenin oğluyum.
Ben Celil olan Allah’ın vahyettiği her şeyi kendisine vahyettiği kimsenin oğluyum.
Ben Muhammed Mustafa’nın (saa) oğluyum.
Ben Ali Murtaza’nın oğluyum.
Ben Lailahe İllallah diyene kadar en pis insanlarla savaşanın oğluyum.
Ben, Resulullah’ın huzurunda iki kılıç ile iki mızrak ile vuruşanın oğluyum
İki defa hicret ve iki defa biat edenin oğluyum.
Ben Bedir ve Huneyn’de Resulullah’ın yanında yer alıp savaşan ve bir an olsun Allah’ı inkar etmeyen kimsenin oğluyum.
Ben Cebrail’in kömek ettiği, Mikail’in yar olduğu şahsın oğluyum.
Ben Müslümanların namusunu koruyanın oğluyum.
Ben mü’minlerin salihinin, nebilerin varisinin, müslümanların rehberinin, mücahidlerin nurunun, Nakisin (Cemel ehli) Kasitin (Muaviye ve taraftarları) ve Marikin (Nehrevan haricileri) ile savaşıp onları öldürenin, ve hizipleri (Handek savaşında İslam ve müslümanları yok etme amacıyla bir araya toplanan müşrikleri) dağıtan kimsenin oğluyum.
Ben, düşmalarına öğüt vermeye çalışanın oğluyum.
Allah’ın ve Peygamberin davetini müminler arasında ilk kabul edebinin oğluyum.
İlk müslümanın, müşrikleri kıranın, münafıklara taraf atılmış Allah oku olanın oğluyum.
Abidlerin hikmet dili olanın oğluyum.
Allah dinine gözcülük ve koruyuculuk edenin, Allah’ın velisinin ilmini taşıyanın oğluyum.
Dayanıklı, razı, putları kıran, düşmanı dağıtanın oğluyum.
O güçlü bir aslandı.Savaşlarda pehlivanlar onu görünce gizlenmeye yer arardı.Yenilmez kahramandı.Sadece Hicaz’da değil, Irak’ta da…
Mekke ve Medineli, Bedir ve Uhud’lu, Ensar ve Muhacirdi.Arapların Ağası, savaşlar aslanı, iki cennet ağası Hasan ve Hüseyin’in babasıydı.Bu benim babam Ali b. Ebi Talib dir.
Ben Fatımat-uz Zehra’nın oğluyum.
Ben hanımlar hanımının oğluyum.
Ben pak Betül’ün oğluyum.
Ben Peygamber’in ciğerparesinin oğluyum.
Ben kanına boyanan kimsenin oğluyum. Ben bu başın sahibinin, Kerbela kurbanının oğluyum.

2 thoughts on “İmam Zeynel Abidin’in Yezidin Sarayında Yaptığı Konuşma

    1. Kitaplarda kastınız önerilerimizde yer alan kitaplar ise kitapların açıklama sayfasında İnternet üzerinden temin edeceğiniz bağlantı yer almaktadır
      Alevice.NET

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir