Serçeşme Hacı Bektaş Veli Festivali / Hacıbektaş

UNESCO Hacı Bektaş Veli Yılı

UNESCO 2021 Hacı Bektaş Veli Yılı olarak ilan etmesinin ardından bu sene düzenlenecek Serçeşme Hacı Bektaş Veli Festivali Programı netleşti.

Alevi Dernekleri Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve bağımsız Alevi kurumları birlikte hareket etme kararı alarak Pir Hacı Bektaş Veli’nin “Bir olalım, İri olalım, Diri Olalım” sözüne vurgu yaparak yaptıkları yazılı açıklama ile 27-28 Ağustos 2021 tarihlerinde Hacıbektaş ilçesinde etkinlikler birlikte organize edeceklerini duyurdular. Buna göre 27 Ağustos’ta Hacıbektaş’ta bir cem gerçekleştirilecek ve aynı gün bir panel yapılacak. Etkinlikler 28 Ağustos’ta çok sayıda ozan ve sanatçının katıldığı konserle son bulacak.

Kurumların Ortak Yazılı Açıklaması Şu Şekilde

“Hoşgörü sözcüğü; kişinin kendi düşünce ve inançlarına karşıt fikirleri, olabildiği kadar hoş görme durumudur. Tutum ve davranışlarda daraltma ve kişiyi yok sayma arasında net tavır, dengeli hareket ve karşılıklı ilişkilerin kolaylığıdır.

Pir Hacı Bektaş Veli düşüncesinin temelini oluşturan ‘hoşgörü’; birey ya da toplumumuzun sosyal ve kültürel farklılıklar çerçevesinde sergilediği düşünce, tutum, davranış ve yapmış olduğu uygulamaların bir inançsal felsefeye dönüşmesine yöneliktir.

Bu felsefeyle toplumsal sorunlar, inançsal yaşam ve anlatılmak istenen düşüncenin ifadesi nettir.

Dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Hoşgörüsü ve insan sevgisi Alevilik inancının içselleştirilmiş erdem anlayışıdır ve asla toleransla karıştırılmaması gereken bir kavramdır.

O’nun hoşgörü anlayışı her olumsuz duruma karşı olumlu davranmak, kötülüğü tolere etmek ya da sabretmek değildir.

Bu anlayış, gönül, bilim, ahlak ve insanlık onur değerlerini içerir ve insanoğlunun tabiatın her zerresine saygı duymasını ve kötülüklerden uzaklaşarak özüne yakınlaşmasını hedefler.

Bu sene, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Alevi Bektaşi inancının dünya uygarlığına yönelik ünik (benzeri olmayan) bir yaşam felsefesi olduğunu ve O’nun insanlık adına istisnai bir görev üstlendiğini kabul ederek 2021 yılını Hacı Bektaş Veli Yılı olarak duyurdu.

Böylece; varlığını, tüm asimilasyon ve yok saymaya karşı kalın çizgilerle hissettiren Alevi toplumu, kendine özgü yaşam bakışıyla bu coğrafyanın ötesinde, evrensel bir bakış sürecine dâhil olmuştur.

Sevgili canlar; Alevi Bektaşi düşüncesi , sosyal, kültürel yaşam zemininde net ve anlaşılırdır ve UNESCO’nun bu kararıyla dünyanın ihtiyaç duyduğu tek şeyin sevgi, hoşgörü ve akıl olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.”

27-28 AĞUSTOS SERÇEŞME HACIBEKTAŞ VELİ ETKİNLİKLER

-27 Ağustos Hacıbektaş Dergâhı bahçesinde Cem ve Kadıncık Ana’da Analarımızın organize ettiği Cem.

-28 Ağustos gündüz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek panel.

-28 Ağustos akşam konser etkinliği organize edilmesi kararlaştırlmıştır.

Panelistler:

Fatih Mehmet Maçoğlu (Dersim Belediye Başkanı

Rıza Akpolat (Beşiktaş Belediye Başkanı)

Kemal Bülbül (HDP Antalya Milletvekili)

İlhan Cihaner (CHP 24. Dönem Denizli Milletvekili)

Sibel Yalçın ( Serçeşme Dergisi Editörü )


Konserde Sahne Alacak İsimler:

Arif Sağ

Belkıs Akkale

Sabahat Akkiraz

Erdal Erzincan

Cengiz Özkan

Hüseyin Turan

Tolga Sağ

Muharrem Temiz

Dertli Divani

Mercan Erzincan

Ali Çağan

Özlem Taner

Kutsal Evcimen

Talip Şahin

Tayyar Erdem

Sinan Güngör

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir