Sosyal Doku Dikkate Alınmalı

Cumhuriyet tarihinin en büyük Alevi katliamının yaşandığı Maraş‘ta, 1978 yılında yedi gün süren olaylar sırasında 105 Alevi canımız hayatını kaybetmişti. Yüzlerce iş yeri yakılmış, Aleviler göçe mecbur bırakılmıştı. Bölgede o günün anıları hala diri ve taze durumdayken mültecilerin yerleştirilmesi için neden Maraş’ın seçildiği soru işaretlerini korumaya devam etmektedir.

Halkın Katılımı Sağlanmalı

BirGün‘den Rabia Yılmaz‘ın haberinde yer verdiğine göre Dicle Üniversitesi Mimarlık Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı tarafından hazırlanan rapora göre “kampın imar mevzuatına uygun olmadığı ve karar verme sürecine halkın katılımının sağlanmasının gerektiği” ifade edildiğini açıklamıştır.

Raporda, kampın Çevresel Etki Değerlendirmesinin yapılmaması ve doğal karakterleri korunacak alanlar üzerine planlanmaması kusurlu bulunduğu. Köy sakinlerinin özel mülkiyet hakkının ihlal edildiği görüşüne de yer verilmiştir.

Rapor “İstihdam potansiyeli bulunan büyük kent merkez ve/ya çeperinde entegre konut üretimi ile çözülebilecek bir yerleşme yerine kırsal alanda hiçbir üretim perspektifi olmayan yer seçimi olması gibi temel nedenler başta olmak üzere Genel Şehircilik ilkeleri, Planlama Esasları ve Kamu yararı açısında uygun olmadığı; özeliği itibariyle Şehir Planlarının ve planlarının bütünlüğü, genel yapısı, kapsadığı alanının nitelikleri gibi olgular ile uygulama bütünü, yönü, büyüklüğü ve şekliyle, nüfus, yapılaşma biçimi gibi temel kavramları da dikkate alındığında üst ölçekli planlara ve imar mevzuatına uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.” şeklinde devam etmiştir.

One thought on “Sosyal Doku Dikkate Alınmalı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir