Hicretten yirmi üç yıl önce dünyaya gelmiştir (M. 599) ve 63 Yaşında Hakka yürümüştür.