Ahmet Yurt Dede’nin Kendi Sesinden Kendi Eseri “Eşrefoğlu Al Haberi”
Eşrefoğlu Al Haberi
Bahçe Biziz Bağ Bizdedir
Biz De Mevlanın Kuluyuz
Yetmiş İki Dil Bizdedir