Yeni Alevilik

Avusturya mahkemelerinin insanların inanç özgürlüğü bağlamında verdiği tanımlama, adı “Yeni Alevilik”.
Basın açıklamasını okudum. Devşirme malzemeden mabet yapma gayreti ötesi bir şey göremedim.
Söz konusu inançsa, soruların cevabı olmalı.