Alevilik Dersleri | Turan Eser

Aleviliğin meşru varlığı Türkiye‘de kabul edilmiyor. Osmanlının kılıcı, Şeyhülislamın fetvaları ve onların imha fetihçileri de Aleviliği yok edemedi. Cumhuriyet döneminin asimilasyon ve katliam politikaları da beklenen sonucu almadı. 12 Eylül’ün Alevi köylerine zorla cami yapma projesi ve okullarda zorunlu mezhepçi din dersleriyle beklenen asimilasyon da arzu edileni sağlamadı. Aleviler ve Alevilik var olmaya devam etti. Hatta daha da güçlenerek.. Örgütlenerek küresel güç oldular! Avrupa ülkelerinde eşit haklar sözleşmeleri imzalıyorlar.

Türkiye’de ise Alevilik din derslerinde yok edilmek isteniyor!

Şimdi de Alevi Açılımı adı altında bir eğitim düzenlemesi hazırlanıyor. İlk ve orta öğretimde okutulan zorunlu mezhepçi din derslerinin yanına ek olarak dördüncü din dersini Ehlibeyt Yolu Dersi olarak koymak istiyorlar.

Hedef belli: Adım adım Ehlibeyt Yolu Dersi üzerinden Alevileri Ehlibeyt camisine taşımak! Aleviliğin bu ders üzerinden asimile edilmesi kolaylaşacak diye umuyorlar.

Başkaca hedefleri de var: Aleviler tarafından AİHM‘ne giden zorunlu din derslerine karşı davaların önünün kesmek ve Alevi çocuklarından “dindar ve mezhepçi nesil” yaratmak! Hedef Alevi çocuklarını eleştirel ve sorgulayıcı düşünce ile girdiği hak ve adalet arama yolundan, evrensel dünya görüşünden, barış içinde yaşamak istediği ulu yoldan koparmak!

Alevilik İlimden Giden Yolun Adıdır

AKP hükümetinin, Sünni ulemanın Emevi zihniyetini yansıtan mürekkebi ile yazacağı Ehlibet Yolu Dersi ile Alevi çocuklarını yolundan koparmak istiyor. Oysa Alevi çocuklarının ve gençlerinin yolu bellidir.

Kerbela da Yezid zaliminin zulmüne ve Halifeliğine karşı Hüseyni duruşun yoludur.

Pir Sultan Abdal‘ın “Bozuk düzende sağlam çark olmaz” öğretisiyle hak ve adalet arama yoludur.

Hacı Bektaşi Veli ise “ilimden gidilmeyen yolu sonu karanlıktır” diyerek, doğmaların gerici dünyasına karşı, “yetmiş iki millyeti aynı nazarda gören” aydınlık dünyanın, evrensel, barışçıl ve sevgi yolunu gösterir.

Alevi çocuklarının gerici zeka yerine, Gezi zekayı tercih etmesinin sebebi bu yolda öğrenilen Alevilik duruşundadır!
Alevi çocukları ve gençleri Seyyid Nesimi gibi yedi ulu ozanın “Enel Hakk” dersinde, yaratanın, üretenin, kerametin ve Hakk‘ın insanda olduğunu gösterdiği bu ulu yolu seçmiştir.

AKP Aleviliğin bu hak ve adalet arama yoluna karşıdır!

AKP‘nin Ehlibeyt Yolu isimli asimilasyon dersi ile Alevilerin gönlündeki “Ali sevgisi” arasında zerre kadar da benzerlik olamaz. Çünkü AKP‘nin asimilasyon dersleri “Hak, adalet, ilim, evrensel ve İnsani Kamil yolundaki Aleviliğe” karşı panzehir olarak düşünülmüş projedir.

Bir büyük tuzak daha var: Aleviler kullanılarak, Ehlibeyt Yolu Dersi ile Tevhid-i Tedrisat kanunu ile ortadan kaldırılan İslamcı cemaatlerin tekke ve tasavvuf öğretisinin tekrar öğrenme kapısını açacaklardır. Yani din derslerinin sayısı ne kadar tarikat, o kadar din dersine çıkacaktır!

Dört yanlış Din Dersinden, Ancak Gericilik ve Asimilasyon Çıkar

Aleviler mevcut Zorunlu ve Seçmeli Din Derslerine karşıdır. Çünkü bu dersler laiklik ve eşitlik ilkesine aykırıdır. Aynı zamanda mezhepçi asimilasyon dersleridir. Devlet eliyle çocuklara zorla Sünni-Hanefilik öğretmektedir.

AİHM verdiği kararla, Türkiye’deki laiklik ve eşitlik karşıtı zorunlu din dersinin hukuk dışılığına hükmetti. Ama, AKP hükümeti AİHM kararlarını bile tanımadı. Tıpkı kendi Anayasasını tanımadığı gibi.

Üstüne iki yeni seçmeli din dersi daha uygulamaya koydu. Alevi kurumları, laik, eleştirel ve bilimsel eğitim için bu derse karşı çıkmalıdır.

Sünni-Hanefi bakış açısıyla hazırlanmış “Alevisiz Alevilik Üniteleri” ve “Ehlibeyt Yolu Dersi” göz boyama olup, Alevi inancını Sünnileştirmeyi hedefliyor.

Oysa evrensel hukuk anlayışı, devletin ve hükümetin inanç topluluklarının vicdanlarına, iç işlerine ve inançlarına karışmasına müsaade etmez. Devlet her inanç grubunun inanç özgürlüklerini, inanma yanlarında inanmama özgürlüğünü sağlamak ve kabul etmek zorundadırlar.

İşte bu nedenle devlet uleması tarafından doğmalar ve gericilik ile bilenmiş tırpanın, din derslerinde aklımızın eleştirel düşüncesinin ürünü olan aydınlık filizleri budanmasına fırsat vermeyelim.


Turan Eser | BirGün

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir