Türkiye Kapıda, Aleviler AB’ye Girdi | Turan Eser

Avrupalı Aleviler uluslararası düzeyde diplomatik ve lobi çalışmalarına önem verdikçe, yeni kazanımlar elde ediyor.

Avrupa’nın birçok ülkesinde örgütlü olan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) bünyesinde 290 Alevi Kültür Merkezi ve bu merkezlere kayıtlı 60 bin üyesi var. Avrupa’da yaşayan 1 milyon civarındaki Alevinin çatı örgütü ve aynı zamanda Avrupa’nın kitlesel göçmen örgütlenmesi konumundalar.

Başta Almanya ve Britanya olmak üzere Avrupa’nın değişik ülkelerinde “Alevilik kendine özgü inançtır” olarak tanındı. Bu tanınma süreçlerine bağlı olarak, bir çok yeni hukuksal ve sosyal kazanımlara imza attılar. Alevilik dersleri, kamu yararına kuruluş statüsü, üniversitelerde Alevilik kürsüleri, vs..

Türkiye tanınma yerine, asimilasyon ve devletçe tanımlanmaya maruz kalan Aleviler, Avrupa’da tanınma süreçlerini Almanya, Britanya, İsviçre, Avusturya, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Fransa’da yaygınlaştırdılar.

Bu tanınma süreçlerinin ve İngiltere parlamentosundaki Alevi Sekretaryasının ardından, AABK bu kez Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’ne başvuru yaparak, inançsal kuruluş olarak kabul görüldüler.
AABK Diplomasi Komitesi 19.03.2016’da Avrupa Parlamentosuna resmi başvuruda bulunarak “Avrupa Parlamentosu Komisyonu Şeffaflık Kaydı” ve “Avrupa Parlamentosu Komisyonu Akreditasyon Kaydı” yaptılar.

Bu başvuru 9 Mayıs’ta, kabul edilip, 12 Mayıs 2017 tarihinde kabul edilerek Avrupa Birliği Konseyi resmi gazetesinde yayımladı. (http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=737577921128-55&locale)

Peki Aleviler AB’de Ne Kazandı?

AABK, bir sivil toplum kuruluşu olarak AB’nin karar alma mekanizmalarında rol alacaklar. Ayrıca tanınmış bir kimlik ve topluluk olarak Aleviler, resmi ve meşru temelde AB organlarındaki tartışmalara dair görüş ve politika oluşturabilecekler.

AABK Avrupa politikalarına daha aktif ve katılımcı bir kültürle katkı sağlayarak, Alevilerin AB’deki sesi olmanın yanı sıra Alevi vatandaşların hak ve taleplerini uluslararası kamuoyuna taşıma konusunda daha da etkili olabilecekler.

Örneğin;

»AABK AB Alevi Temsilciliği, AB kurumları içinde genel ve özel politika oluşturma veya uygulanmasında, kanun kararı verme sürecinde doğrudan veya dolaylı olarak etkileme hakkına sahip olacak.

»AABK AB Alevi Temsilciliği AB kurumları ile direk iletişime geçerek direk etkileme hakkına sahip olabilecek ve AB kurumlarına yönelik doğrudan taleplerini ve düşünceleri sunabilecek.

»AABK AB Alevi Temsilciliği, AB Parlamentosunu ve AB Konseyi’ni doğrudan ve dolaylı etkileme zeminlerini ve araçlarını kullanabilecek. AB Parlamentosu içinde basın açıklaması, konferans düzenleyerek ya da sosyal etkinlikler düzenleyerek kamuoyu ve siyasi baskı oluşturabilecek.

»AABK AB Alevi Temsilciliği, AB kurumlarının üyeleri, asistanları ve görevlileri doğrudan ilişki kurabilecek, mektup, dosya ya da AABK AB Alevi Temsilciliği’nin her hangi bir konuya dair düşünsel tutumlarını yazılı olarak ve sözlü olarak dolaşıma sokabilecek ve tüm AB aktörlerine ulaştırılmasını sağlayabilecek.

»AABK AB Alevi Temsilciliği AB Parlamentosu, komisyon üyelerine ve AB kurumlarının diğer temsilcilerine kendi etkinlik, toplantı, tanıtım faaliyetlerini ve konferans davetiyelerini gönderebilecek.

»AABK AB Alevi Temsilciliği AB’nin sosyal, siyasal, kültürel, hukuksal ve diğer açık görüşmelerine, resmi müzakerelerine veya duruşmalara katılım hakkına sahip olacak.

»AABK AB Alevi Temsilciliği’nin resmi üyeleri ve AABK’ye bağlı ülke federasyonları genel başkanları, genel sekreterleri ve yetkilendirilmiş temsilcileri Avrupa Parlamentosu/Komisyon binalarına özel resmi kartlarla giriş çıkış yapabilecek.

»AABK AB Alevi Temsilciliği ile AB Parlamento ve AB Konseyi arasındaki ilişkiler karşılıklı sorumluluklar AB Konseyi “İç Yönetmenlik” ile düzenlenmiştir. Bu anlaşma ile oluşturulan çerçeve dahilinde AB tesislerine, AB Parlamento üyelerine ve asistanlarına, yetkililerine ve diğer personele erişimin daha da kolaylaştırılmasını, AB tesislerinde çalışmaları organize etme veya ortak ev sahipliği yapma yetkisi, özel posta listeleri de dahil olmak üzere bilgilerin iletilmesini kolaylaştırmak, Komisyon duruşmalarında konuşmacı olarak katılım, Avrupa Parlamentosu tarafından himaye, Avrupa Komisyonu tarafından kayıt yaptıranlara sunulan teşvikler gibi imkanlar sunuluyor.

AABK AB Alevi Temsilciliği’nin AB Konseyi tarafından resmi akreditasyonu, aynı zamanda şu anlama geliyor;

»Alevilik kendine özgü bir inanç ve AABK ise Alevilerin temsi gücüne sahip kurumsal bir sivil toplum kuruluşu olarak AB Parlamentosu ve AB Komisyonu’nun resmi kayıtlarına geçmiştir.

»Aleviler, Avrupa Parlamentosu hukuk ve kanun çalışmalarında önergelerinde görüş ve tavsiyelerde bulunabilecek.

»AABK artık lobi çalışmalarını dışarıdan değil, doğrudan AB parlamentosu ve AB Konseyi içinde yapabilecek.

»AABK ve temsilcileri, AB Kurumlarına girmek için artık AB temsilcilerinden randevu almayacak. AABK AB Alevi Temsilciliği üzerinden sağlayacak.

»AABK AB Alevi Temsilciliğinin AB Parlamentosu ve Konseyi’nde (Strasburg ve Brüksel’de) kendi bürosu olacak.

»Parlamenter ve Komisyon üyelerine daha yakın olunacak.

»Diğer STK ve lobi gruplarıyla daha yakın çalışabilecek.

»Avrupa Parlamentosu arşivlerinden yararlanma hakkına erişmiş olunacak.

Türkiye’de ise Aleviler asırlardır, tanımlanmak değil, tanınmak istiyor. Yıllardır eşit yurttaşlık ve eşit haklar için mücadele veriyorlar. Darısı Türkiye’nin başına.. Ne diyelim…


Turan Eser | BirGün

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir