Alevilikte Kadının Yeri ve Önemi | Sultan Çelebi

Alevilikte Kadının Yeri ve Önemi | Sultan Çelebi

İslamiyet öncesinde ki cahiliye döneminde aşağılanan, hor görülen, insan yerine bile konulmayan varlık kadınlardı.

Ne sayılır ne sevilirdi resmen köleymiş kulmuş gibi görülür özel ihtiyaçlarını gidermek için kadınları kullanırlardı bunun dışında varlıklarından şüphesiz şekilde yaşarlardı. Öyle bir dönemdi ki bu dönem anlatması içler acı olsada yaşanması daha kötü bir düzendi.

İslam dininin kadınlarla ilgili getirdiği hak ve özgürlükler sayesinde kadının İslam toplumundaki rolü ve önemi iyice artmıştır. İslam dininin özü olan Alevilikte ise kadının yeri son derece önemlidir. Bu önemin kaynağı şüphesiz Kuran’ı Kerim ve Ehl-i Beyt öğretisidir. Kuran’ı Kerim de kadının yerinin önemi ayetlerde açıkça belirtilmiş onların ne denli önemli olduğu Nisa (Kadınlar) suresi İslam da dinin kadını önemsediğinin açıkça göstergesidir. Bu sure haksızlığa, baskıya uğrayan kadınların, haklarını belirten onları yüce Allah’ın emirleriyle koruyan çok sayıda ayet içermektedir. Yüce Allah kadını ve erkeği birbirini tamamlayan varlık olarak yaratmış ve her iki tarafıda farklı özelliklerle donatmıştır bu yuzdendirki kadında erkek kadar önemli bir yere sahiptir. Kadın ve erkek birbirine muhtaç bırakılmış iki varlıktır. Bu yaradılış Allahın öyle bir güzel takdiridir. Şüphesiz ki doğurganlık özelliğinin kadına verilmemiş olması önemli bir özelliktir. Bu özellik kadına değer vermenin açık ve netce bir kanıtıdır

Kadınları aşağılayıp hor gören insanların Alevilikte asla yeri yoktur. Bu zihniyeti taşıyan insanlar unutmamalıdırlar ki kendilerini de doğuranın bir kadın olduğu asla unutmamalıdırlar. Alevi inancında kadına saygı duyulur ve kadınlara diğer inançlardan daha fazla önem verilir. Bu açık ve nettir.

Hz. Ali şöyle buyurmuştur : “Kadının cihadı, kocasına karşı olan görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek bu görevlerinden en önemlilerinden birisi kocasına itaat etmesi ve kocasına saygısını eksik etmemesidir.”

Kısacası söylemek gerekirse kadınında erkeğinde yeri ayrı ve önemlidir saygı ve sevgi çevresinden bütünleşen parçalar bir gün tohumlayıp filiz verecek duruma gelirler ve geleceğe yeni nesiller getirip onlarında aynı saygı sevgi çerçevesinde yetiştirdiklerinden gelecekte asla umutsuz kalmazlar gerçek açıkça budur.


Sultan ÇELEBİ | Alevice

1 Yorum bulunmaktadır

  1. Avatar

    kadının önemi her zaman ön planda olmalı …

    Cevapla

Yorum Yap