Sözde “Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı” Teklifinin Detayları Belli Oldu

Alevi-Bektaşi

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın kurulmasıyla ilgili teklifin detayları belli oldu. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın görev ve yetkilerinin belirtildiği teklife ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP’li Gamze Taşcıer, “Milyonlarca insanın inanç özgürlüğünü seçim malzemesi haline getiren, süslü bir paketle pazarlanan ama aslında Aleviliği hüküm altına almanın girişimidir bu” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın kurulmasıyla ilgili teklifin detaylarını paylaştı.

Taşcıer’in paylaştığı teklife göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın kurulacağı belirtildi.

Teklifte Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın Görev ve Yetkileri Şöyle Belirtildi

  • “Cemevlerinin tespitine ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; cemevlerindeki hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini koordine etmek,
  • Cemevlerinin Başkanlıkça belirlenen hizmetlerinin gördürülmesi için yerel yönetimlere veya Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıklarına ödenek aktarımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  • Alevi-Bektaşilik hakkında tüm yönleriyle, sosyal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, özgün bilgi üretimi için uygun ortamlar hazırlamak, yayınlar yapmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek,
  • Alevi-Bektaşilikle ilgili yükseköğrenimi desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  • Alevi-Bektaşiliği yurt içinde ve yurt dışında bilimsel yönüyle araştırmak, derlemek ve bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek,
  • Görev alanı kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarını ve bu alandaki yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak,
  • Alevi-Bektaşilikle ilgili eğitim ve kültür faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla kültür merkezi oluşturmak,
  • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak
  • Başkanlığın görev alanındaki çalışmalarını değerlendirmek ve önerilerini Başkanlığa bildirmek üzere Danışma Kurulu kurulmuştur. Kurul, başkan ve onbir üyeden oluşur. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Kurulun da başkanıdır. Kurul üyeleri, Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş kişiler veya Başkanlığın görev alanına giren konularda araştırma ve çalışmaları bulunanlardan Cumhurbaşkanınca üç yıllığına seçilirler. Bakan gerekli gördüğü hallerde Danışma Kuruluna başkanlık edebilir. Danışma Kurulu üyelerinin ve toplantıya davet edilen kişilerin ulaşım ve konaklama giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanır. Kurulun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
  • Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca strateji geliştirme başkanına denktir.”

ALEVİLİK BİR MÜZE İŞLETMESİ GİBİ YÖNETİLMEK İSTENİYOR

CHP’li Taşcıer, sosyal medya hesabından teklife ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Yine seçim geliyor ve yine AKP buna dönük girişimlerini artırdı” diyen Taşcıer, “Alevilerin ağzına ‘bir parmak bal çalabilir miyim’ düşüncesiyle yapılan bu düzenlemelerin hiçbir kıymeti ve karşılığı yoktur” ifadelerini kullandı.

Taşcıer, şöyle devam etti:

“Aleviliği “kültürel bir faaliyet”, Alevileri “kültürümüzün bir parçası” biçiminde gören anlayıştan yarar gelmez. İktidar kendi ‘makbul Alevi’sini üretme, Aleviler arasında bölünme yaratma amacında.

“Milyonlarca insanın inanç özgürlüğünü seçim malzemesi haline getiren, süslü bir paketle pazarlanan ama aslında Aleviliği hüküm altına almanın girişimidir bu. Cumhurbaşkanının oluşturacağı Danışma Kurulu ve Bakan’ın kurula başkanlık edebilmesi bunun çok net bir göstergesi.

Alevilerin talebi net, hiç değişmedi. Erdoğan’ın duruşu ve tutumu da hiç değişmedi. Seçim geliyor diye girişilen göz boyama çabalarından da, yan yollardan ‘-mış gibi’ yapmalardan da gına geldi. Alevilik bir müze işletmesi gibi yönetilmek isteniyor!”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir